قیمت این خودرو ۱۰۰ میلیون تومان ریخت ۰۹ شهر ۱۴۰۲

قیمت این خودرو ۱۰۰ میلیون تومان ریخت

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :قیمت خودروهای وارداتی امروز هم ریزشی بود.

بایگانی‌های اخبار داخلی خودرو - نمایندگی سایپا تهران شیرعلی نیا
چیزی یافت نشد !