• نمایندگی شیرعلی نیا نماینده برتر خدمات پس از فروش کشور شد 17 سپتامبر 2019

  نمایندگی شیرعلی نیا نماینده برتر خدمات پس از فروش کشور شد

  نمایندگی شیرعلی نیا طی این سالها توانسته به واسطه خدمات با کیفتی که ارائه داده، به عنوان یکی از بهترین نمایندگی های سایپا در تهران نامی بر سر زبانها بیاندازد.

 • آخرین اخبار
  نمایندگی شیرعلی نیا نماینده برتر خدمات پس از فروش کشور شد 17 سپتامبر 2019

  نمایندگی شیرعلی نیا نماینده برتر خدمات پس از فروش کشور شد

  نمایندگی شیرعلی نیا طی این سالها توانسته به واسطه خدمات با کیفتی که ارائه داده، به عنوان یکی از بهترین نمایندگی های سایپا در تهران نامی بر سر زبانها بیاندازد.