جرایم رانندگی یکی از بازوهای پلیس برای جلوگیری از حوادث و تصادفات رانندگی میباشد که در کشور ما به دلیل بالا نبودن جرایم حادثه خیز خیلی به میران لازم، روی بحث بازدارنده بودن بر این تخلفات موثر نبوده است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : جرایم رانندگی یکی از بازوهای پلیس برای جلوگیری از حوادث و تصادفات رانندگی میباشد که در کشور ما به دلیل بالا نبودن جرایم حادثه خیز خیلی به میران لازم، روی بحث بازدارنده بودن بر این تخلفات موثر نبوده است.

در کشورهای پیشرفته و سطح یک جهان برای تخلفات حادثه خیز و خطرناک، پلیس مبلغی را تعیین نمی کند و این دادگاه است که در این خصوص، میزان جریمه را مشخص می کند. به عنوان مثال در کشور امریکا برای رانندگی در حالت مستی شدیدترین جرایم را در نظر می گیرند که یکی از آنها ممنوعیت یکساله رانندگی برای راننده متخلف و حضور در کلاس های آموزشی در این یک سال و همچنین ثبت در سابقه فرد برای همیشه می باشد.

همچنان طبق معمول در سال ۱۴۰۰ هم نرخ جریمه سرعت غیرمجاز  با نرخ ٢١٠ هزار تومان و عبور از چراغ قرمز جزو گرانترین تخلف ها به حساب می آید.

در بین کمترین میزان جرایم رانندگی هم از موارد عدم پرداخت عوارض در آزادراهها ، همراه نداشتن گواهینامه و پرتاب زباله یا آب دهان از ماشین به بیرون اشاره کرد.
در جدول زیر می توانید نرخ کلیه جرایم رانندگی را مشاهده نمایید.

35.jpg