در هنگام خرید و فروش خودرو توجه به نکات مهم و کلیدی ذکر شده در این مطلب درهنگام نوشتن قولنامه خودرو بسیار حایز اهمیت است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : در هنگام خرید و فروش خودرو توجه به نکات مهم و کلیدی ذکر شده در این مطلب درهنگام نوشتن قولنامه خودرو بسیار حایز اهمیت است. بیشتر کلاهبرداران در نوشتن قولنامه در معاملات یا طفره می روند و یا با نوشتن آنچه به ففع خود است اقدام به شیادی و یا حقه بازی می نمایند.

* ماده ۱ : مشخصات کامل طرفین

در این بند مشخصات خریدار و فروشنده را که شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور آن، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، آدرس محل سکونت و شماره تلفن است را کامل و بدون عجله بنویسید. در این قسمت سعی شود از روی کارت ملی یا شناسنامه مشخصات نوشته شود.

* ماده ۲ : موضوع و مشخصات مورد معامله

در این قسمت ذکر کنید که موضوع این مبایعه‌نامه فروش خودرو به شخص خریدار است و در قبال آن خریدار به شما مبلغی را می‌پردازد. هم‌چنین در این بند باید مشخصات مورد معامله که همان خودرو بوده و شامل نوع خودرو، سیستم آن، رنگ و مدل آن، شماره موتور، شاسی و بدنه می‌شود،‌ درج کنید.

نکته مهم اینکه مدارک خودرو شامل برگ سبز ، کارت ماشین و بیمه نامه را حتما رویت و از روی آنها مشخصات را ذکر کنید.

* ماده ۳ : مبلغ معامله

در این بخش در ابتدا مبلغ کل ثمن معامله را باید ذکر کنید که چه مقدار از مبلغ برای قولنامه و چقدر از ثمن معاوله به عنوان باقیمانده می باشد که در نحوه پرداخت باقی ثمن معامله چه مقدار نقدی و چه مقدار از آن با چک پرداخت می‌شود. از قبول چک های شخصی به شدت پرهیز کنید. چک باید بانکی و به نام فروشنده باشد.

در صورت مشخص بودن چک می بایستی مشخصات چک، تعداد و تاریخ آن در قولنامه خودرو بنویسید.

شماره حسابی را که به آن مبلغ نقد را واریز می کنید در قولنامه ذکر کنید یا در نزد خود نگه دارید. حتما و حتما نام صاحب حساب با نام فروشنده یکی باشد.

مواعدی (تاریخ‌هایی) را که در آن مبلغ را نقدی به طرف مقابل پرداخت می‌کنید در قولنامه ذکر کنید.

* ماده ۴ : شرایط معامله

این بند از مبایعه‌نامه خودرو شامل شرایط معامله است. در این بند زمان حضور خریدار و فروشنده در مرکز تعویض پلاک، زمان سند زدن، زمان پرداخت وجه معامله و دیگر شرایط این خرید و فروش را ذکر می‌کنید.

در این آیتم موارد را تحت عنوان متمم شماره گذاری نمایید. ذکر کیلومتر فعلی خودرو ، مشخص کردن شخصی که عهده دار پرداخت هزینه های نقل و انتقال خودرو است و وضعیت بدنه خودرو از نظر سلامت و رنگدار بودن از موارد مهم دیگر میباشد.

حتما دقت شود که که یک آیتم برای مواردی که فروشنده قادر به انتقال سند و یا تعویض پلاک خودرو نمی باشد در قولنامه ذکر شده باشد و ضرر و زیان تعیین گردد. توصیه می گردد از خواباندن خودروی مورد معامله در پارکینگ های عمومی و در اصطلاح دو قبضه اجتناب کنید که عواقب خاص خود را به همراه دارد.

بطور کلی نوشتن یک قولنامه درست ، محکم و ذکر موارد اشاره شده در این مطلب خیلی با اهمیت می باشد و هیچ وقت نگاه سرسری به این قضیه نداشته باشید. فراموش نکنید کسانی که متضرر شدند و در دادگاهها به دنبال احقاق حق خود هستند معمولا از نداشتن یک قولنامه درست و منطقی رنج می برند.