نمایندگی سایپا، شیرعلی نیا در تازه ترین ارزیابی کیفی از سوی شرکت سایپا، به عنوان نماینده برتر آپشن در کشور معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی سایپا، شیرعلی نیا این نمایندگی  در تازه ترین ارزیابی کیفی از سوی شرکت سایپا، به عنوان نماینده برتر آپشن در کشور معرفی شد.

در ادامه جدول رده بندی نمایندگی های سایپا در کشور را ملاحظه می فرمایید:

نمایندگی شیرعلی نیا

مدیریت این نمایندگی فعال کشوری را مهندس علیرضا شیرعلی نیا بر عهده دارد و این چندمین موفقیت او در زمینه ارائه خدمات کیفی خودرویی در کشور محسوب می شود.