معاون فنی گمرک در مورد دو هزار و ۲۴۹ خودروی خارجی در گمرکات و سازمان اموال تملیکی به وزیر اقتصاد نامه نوشت.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از  صدای بورس،‌ مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک گفت: در حال حاضر دو هزار و ۲۴۹ خودروی خارجی در گمرکات سراسر کشور رسوب کرده و در اختیار اموال تملیکی قرار گرفته است و احتمال دارد دولت در آینده نزدیک برای تعیین تکلیف آنها تصمیماتی بگیرد.

ادبیات این مکاتبه به گونه‌ای است که محتمل است در آینده نزدیک دولت برای آن تصمیم‌گیری کند بنابراین تاکید شده که این خودروها نیز مد نظر مسئولان قرار بگیرد.

بعد از تحریم‌های ظالمانه سال ۹۷ بیش از ۱۲ هزار خودرو در گمرکات کشور وجود داشت با بخشنامه‌های دولت ترخیص شده‌اند و بالغ بر دوهزار و ۲۴۹ خودرو در گمرک رسوب کرده که با اعلام متروکه شدن در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است.

به گزارش فارس،‌ معاون فنی گمرک آورده است:‌ پیرو مذاکره تلفنی درخصوص آخرین وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور از جمله خودروهای بلاتکلیف به استحضار می رساند به صورت کلی با توجه به موارد معنونه در فوق، جدول ذیل را می توان در این خصوص ملحوظ نظر قرار داد.

با عنایت به مضی مهلت ماندگاری این خودروها، اکثراً برای آنها اظهارنامه متروکه تنظیم و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است، با توجه به مصوبۀ هیأت وزیران در سال ١٣٩٨ و استنباط وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبۀ صادره، ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت واردات خودرو به کشور رسیده بودند صادر نشد بنابراین امکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این خودروهای سواری (خودروهای سواری موضوع ردیف ٧ جدول فوق) میسر نگردید که لازم است درصورت نیاز، در راستای تمدید مصوبه مزبور شرایط اشاره شده ملحوظ نظر قرار گیرد.