مهندس شیرعلی نیا افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور مستلزم فراهم آوردن زیرساختهای جدید و هماهنگی دستگاه های مختلف در کشور است.

مهندس علیرضا شیرعلی نیا، مدیرعامل نمایندگی برتر سایپا – شیرعلی نیا در تهران در واکنش به برنامه پیشنهادی از سوی وزیر صمت گفت: در حال حاضر افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور مستلزم فراهم آوردن زیرساختهای جدید و هماهنگی دستگاه های مختلف در کشور است.

این فعال اقتصادی افزود: بازار خودرو پیچیدگی های خاص خودش را دارد و این پیچیدگی در تولید به مراتب بیشتر است؛ به اعتقاد بنده پتانسیل نیروی انسانی برای تولید خودرو در تیراژ های بالا در کشور وجود دارد اما بهره وری از این پتانسیل ها به میزان تمرکز و حمایت دستاگها از نخبگان و صاحبان ایده در زمینه طراحی و ساخت خودرو بستگی دارد.

مهندس شیرعلی نیا در ادامه گفت: بازار خودرو چشم انتظار تصمیمات دولت در سطح کلان است، امیدواریم همانطور که در برنامه های دولت گفته شده، عزم جدی برای خودکفایی کامل و ارتقای سطح تولیدات خودرو در در داخل وجود داشته باشد.

این کارآفرین اقتصادی همچین رونق تولید خودرو را موجب تحرک در بازار اشتغال عنوان کرد و یادآور شد تمرکز دولت در این صنعت می تواند تاثیر بسیار مثبتی در این زمینه ایجاد نماید.

این اظهارات شیر علی نیا در شرایطی است که وزیر پیشنهادی صمت در برنامه های خود اعلام کرده: «تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه در سال خواهد رسید».

رضا فاطمی‌امین در برنامه‌ای که به مجلس ارائه داده، گفته «اگر وزیر شوم، تولید خودرو را تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۳ میلیون دستگاه می‌رسانم؛ این سیاستی است که از ۱۰ سال قبل اعلام شده که ۲ میلیون دستگاه برای تامین بازار داخل و یک میلیون نیز برای صادرات به خارج از کشور است.»

مهندس علیرضا شیرعلی نیا اما می گوید اجرای این وعده به یک همت ملی و برنامه ریزی دقیق نیازمند خواهد بود.