یک کارشناس بازار سهام گفت: تمامی اتفاقات بد ممکن برای بورس افتاده و در مقطع کنونی حصول توافقات برجام به نفع بورس است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس سرانجام دوشنبه مذاکرات برجام برگزار می‌شود. کارشناسان مختلف نظرات متفاوتی در خصوص تاثیر توافقات بر بورس دارند. برخی حصول توافقات را برای بازار سرمایه در کوتاه‌مدت مضر می‌دانند. از نظر برخی نیز نقش تصمیمات اقتصادی دولت بیش از هر چیز دیگری بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد.


۹:۵۰

خودرویی ها با گرایش مثبت، متعادل اند.#خگستر، #خبهمن، #خزامیا، #خنصیر، #خزر، #خکار، #خاهن، #خلنت، #خرینگ، #ورنا، #خفنر، #خکاوه مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.#خبنیان، #خموتور، #خمهر، #خاذین و #ختوقا نیز پر تقاضا در سقف قیمتی به صف نشستند. در این میان #ختور، #خکمک و #ختراک منفی و متعادل معامله می شوند.


۹:۳۹

فلزات اساسی همسو با جهانی ها با معاملاتی مثبت و متعادل و البته کم حجم همراه اند.#فولاد، #ذوب، #فخوز، #فوکا، #فاسمین، #فزرین، #فسازان، #فرآور، #زنگان و #کیمیا مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. #فجهان، #فخوز، #فسبزوار، #وسدید، #فروی، #فجر، #قلوله، #هرمز و #کویر نیز با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند.


۹:۲۰

نفتی ها با بهبود روند قیمتی جهانی نفت در آغاز معاملات روز جاری با تعادل میان خریداران و فروشندگان در مدار مثبت داد و ستد می شوند.#شپنا، #شبندر، #شتران، #شسپا، #شبریز، #شبهرن، #َشراز و #شپاس با گرایش مثبت، متعادل اند. در این میان #شاوان، #شنفت، #ونفت و #شرانل نیز منفی و متعادل معامله می شوند.


۹:۱۰

بازار کم حجم و با گرایش منفی آغاز به کار کرده است.


۸:۵۰

🔹برترین‌های تقاضای #بورس

#پارند

#کمند

#وسینا

 

🔹بیشترین عرضه بورس

#وسخوز

#وسخراج

#انرژی

 

🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس

#شتوکا

#حسیر

#ولشرق

 

🔹بیشترین عرضه فرابورس

#زکشت

#وهور