بازار سهام تحت تاثیر سیگنال‌های مثبت هفته گذشته و رفع ابهامات بورسی از بودجه ۱۴۰۱ روند رشد خود را آغاز کرده است.

به گزارش سایپا تران شیرعلی نیا به نقل از  صدای بورس این روزها بورس تحت تاثیر اخبار مثبت روند رو به رشد خود را آغاز کرده است. ابهامات بورسی بودجه ۱۴۰۱ تا حدودی با ۱۰ بند مصوب وزارت اقتصاد رفع شده است و بازار روزهای به نسبت خوبی را پشت سر می‌گذارد. اما بازار سهام امروز تحت تاثیر چه اخباری کار خود را آغاز می‌کند؟


۱۱:۴۵

برقی ها با برتری فروشندگان افت قیمت را تجربه می کنند. در این میان نمادهای #وهور و #بگیلان با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۱۱:۳۳

در میان افت قیمت انبوه سازی ها نماد ثالوند و ثعتما با گرایش مثبت، متعادل داد و ستد می شوند. نماد وتوس و ثباغ نیز نمادهای پرتقاضای گروه اند.


۱۱:۲۰

کانه های فلزی با نوسان منفی افت قیمت را تجربه می کنند. دراین میان نمادهای کچاد، کگل، کنور، کمنگنز و کگهر با گرایش مثبت، متعادل اند.کدما نیز تک نماد مورد توجه گروه است.


۱۱:۱۱

شاهد شکل گیری تقاضا در کلیت بازار هستیم.نمادهای فملی و شستا نیز با بهبود تقاضا در مدار مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۱۰:۵۴

هم اکنون شاهد بهبود تقاضا در نفتی ها هستیم. نمادهای شپنا، شتران و شبریز با استقبال خریداران با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.نماد شبندر نیز با برتری خریداران پر تقاضا در نزدیکی سقف قیمتی خود معامله می شود.


۱۰:۴۰

در این دقایق نماد وبصادر با استقبال خریداران و بهبود تقاضا در مدار مثبت و متعادل داد و ستد می شود.


۱۰:۱۵

اطلاعات بازار:

شاخص کل ۱,۳۸۰,۴۲۴

۵۰۷۹.۲۶ واحد منفی

ارزش بازار ۵۵,۱۷۰,۹۹۶ میلیارد ریال

ارزش معاملات ۱۳,۵۶۳ میلیارد ریال

حجم معاملات ۱.۹۰۰ میلیارد سهم

نمادهای تاثیر گذار در شاخص:

فولاد ۱۹۷۳ واحد منفی

فارس ۱۳۶۰ واحد مثبت

نوری ۵۶۳ واحد منفی

اخابر ۵۲۳ واحد مثبت

وتجارت ۴۳۵ واحد منفی

وبملت ۴۳۳ واحد منفی

خودرو ۴۰۶ واحد منفی

بیشترین حجم معاملات:

شبندر ۱۳۰ میلیون سهم

خودرو ۱۱۳ میلیون سهم

شستا ۱۰۵ میلیون سهم

وتجارت ۹۱ میلیون سهم

خساپا ۷۵ میلیون سهم


۱۰:۰۰

در میان افت قیمت گروه بانکی ها #وشهر و #وملل با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.#وتجارت، #وبصادر، #وبملت، #وپارس ،#ونوین، #وپاسار و #وسینا با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند.#وکار، #وگردش و #سمایه نیز نمادهای پر عرضه گروه اند.


۹:۴۸

فلزات اساسی نیز همسو با دیگر گروه ها افت قیمت را تجربه می کنند.نماد فولاد، فملی، فجهان، فسبزوار، فاسمین، وسدید، فروی، کاوه، فجر ،کویر و فسازان با گرایش منفی، متعادل اند. در این میان فسرب، فخوز، فولای، هرمز و فنوال با معاملاتی سبز رنگ همراه اند. فنورد، فگستر و فپنتا نیز نمادهای پر تقاضای گروه اند.


۹:۴۰

شیمیایی ها نیز با قدرتنمایی فروشندگان با افت قیمت همراه اند. نمادهای پترول، نوری، شگویا، شفن، آریا، شاراک، شلرد، تاپیکو، زاگرس، کرماشا، پارسان، شصدف و کلر با گرایش منفی،متعادل اند. در این میان نماد فارس، شیران، شجم، شلعاب، خراسان و شرنگی با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۹:۲۹

خودرویی ها امروز با فشار فروش با گرایش منفی و متعادل افت قیمت را تجربه می کنند.نماد خودرو، خساپا، خگستر، خپارس، خبهمن، خزامیا، خرینگ، ختوقا، خمحور، خکاوه، خکار و خمحرکه با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان نماد خنصیر، خور ،خاهن، خشرق، خوساز و خکرمان با گرایش مثبت، متعادل اند. خاور نیز تک نماد مورد توجه گروه است.


۹:۲۸

نفتی ها با برتری فروشندگان با افت قیمت همراه اند. نمادهای #شپنا، #شتران، #شبریز، #شسپا، #شاوان، #ونفت، #شرانل، #شزنگ و #شراز با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند.در این میان #شبندر، #شنفت و #شپاس با گرایش مثبت و متعادل معامله می شوند.


۹:۱۰

بازار امروز با نوسان منفی معاملات را آغاز کرده است.


۸:۵۰

🔹برترین‌های تقاضای #بورس

#اخابر

#کدما

#کفرا

🔹بیشترین عرضه بورس

#وسخوز

#وسرضوی

#وسفارس

🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس

#اعتماد

#سپیدما

#اتکای

🔹بیشترین عرضه فرابورس

#سدبیر

#شگامرن