بازار امروز همراه با تعادل میان خریداران و فروشندگان آغاز به کار کرد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از  صدای بورس یکی از کارشناسان بازار سهام گفت: در حال حاضر شرایط بازار را نباید با شاخص دو میلیون واحدی مقایسه کرد. در این روزها معامله‌گران و مردم باید با احتیاط معامله کنند.


۱۰:۵۰

نمادشستا پس از جابجایی بیش از ۲۴۳ میلیون سهم با قیمت ۱۱۹۰ تومان در مثبت ۴.۵ درصد قرار گرفته است؛ خرید حقیقی ۹۳ درصد / در میان گروه چندرشته‌ای #وامید تنها نمادیست که در مثبت ۲ درصد با قیمت ۱۳۴۰ تومان معامله می‌شود مابقی سهم‌ها با افت قیمت در مدار منفی قرار گرفته‌اند.


۱۰:۱۴

اطلاعات بازار :

شاخص کل ۱,۴۰۳,۷۱۶

۳۴۱۶.۵۲ واحد منفی

ارزش بازار ۵۶,۰۹۱,۴۲۱ میلیارد ریال

ارزش معاملات ۱۲,۸۰۶ میلیارد ریال

حجم معاملات ۱.۵۲۹ میلیارد سهم

نمادهای تاثیر گذار در شاخص

شستا ۱۴۰۴ واحد مثبت

فولاد ۱۳۷۶ واحد منفی

نوری ۳۷۸ واحد منفی

شبندر ۳۳۲ واحد منفی

تاپیکو ۳۰۲ واحد منفی

بورس ۲۱۱ واحد منفی

انرژی ۲۰۶ واحد منفی

 

بیشترین حجم معاملات :

تجلیح ۸۳۱ میلیون سهم

شستا ۱۴۵ میلیون سهم

خگستر ۷۷ میلیون سهم

خبهمن ۷۳ میلیون سهم

وبملت ۵۵ میلیون سهم


۱۰:۱۰

در بانکی ها نیز در غیاب #دی شاهد قدرت نمایی فروشندگان هستیم.#وبملت، #وتجارت، #وبصادر، #وپارس، #ونوین#وپاسار و #وپست منفی و متعادل اند.#وملل و #وزمین نماد های مثبت و متعادل گروه است.#وسینا تک نماد پرتقاضای گروه است.


۹:۵۰

معاملات فلزات اساسی نیز در غیاب #فملی با گرایش منفی و افت قیمت همراه اند.#فولاد، #ذوب، #فجهان، #فخوز، #فسبزوار، #فروی، #فروس، #فلوله، #زنگان، #فجر، #فساپا، #کاوه، #فرآور و #هرمز منفی و متعادل داد و ستد می شوند.#فوکا، #فاسمین، #کویر، #کیمیا، #فگستر و #فایرا نیز مثبت و متعادل معامله می شوند.#وسدید و #فنفت نماد های پر تقاضای گروه اند.


۹:۲۸

فشار فروش خودرویی ها در غیاب #خودرو و #خساپا محسوس است.#خگستر، #خبهمن، #خزامیا، #خنصیر، #ختور، #ختوقا، #خمحرکه، #خرینگ، #خاذین، #خکمک، #ورنا، #خمهر، #خموتور و #خوساز با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند .#خزر، #خدیزل، #خاهن، #خریخت و #خپویش نیز نماد های مثبت و متعادل گروه اند.


۹:۲۶

نفتی ها امروز با فشار فروش افت قیمت را تجربه می کنند.#شبندر، #شتران، #شاوان، #شسپا و #شبریز منفی و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان#شپنا، #ونفت، #شپاس و #شرانل نیز با گرایش مثبت،متعادل اند.


۹:۰۶

بازار امروز همراه با تعادل میان خریداران و فروشندگان آغاز به کار کرده است.


۸:۴۶

🔹برترین‌های تقاضای #بورس

#شستا

#جم_پیلن

#کسرا

 

🔹بیشترین عرضه بورس

#وسخوز

#انرژی

#وسرضوی

 

🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس

#شتوکا

#شگویا

#شکام

 

🔹بیشترین عرضه فرابورس

#وهور

#زکشت