بازار سهام در این هفته وضعیتی سراسر منفی داشته. شاخص کل روند نزولی خود را از هفته قبل ادامه داد و اندک رشد میانه بازار دیروز نیز در پایان منفی شد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نفل ازصدای بورس؛ بازار سهام در این هفته وضعیتی سراسر منفی داشته. شاخص کل روند نزولی خود را از هفته قبل ادامه داد و اندک رشد میانه بازار دیروز نیز در پایان منفی شد. حال باید دید امروز چه اخباری بر بازار سهام تاثیر می‌گذارد.


۱:۰۰

افت ۳۰هزار و ۵۴۰ واحدی شاخص کل (۲.۳درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۷۵ هزار واحدی قرار داد.
شاخص‌ هم وزن نیز ۲.۳ درصد افت کرد.ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به دو هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسید.

نمادهای فولاد، فارس و کگل بیشترین تاثیر در افت شاخص کل بورس را به عهده داشتند.

در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۷۰۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۴۱ درصد یعنی هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۲۷ درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» رقم خورد در حالی در هیچ یک از گروه‌ها، برآیند معاملات نفع حقیقی‌ها تمام نشد.

سه نماد سمگا، وبملت و فملی لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به دفاراح، شصدف و فنفت معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی معادل ۴۲ میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی بانک ملت با برتری ۳۰ میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۲ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۴۱ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳۰ میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۶۶۰ میلیارد تومان بود.


۱۲:۱۵
کاشی و سرامیکی ها نیز همسو با دیگر گروه ها افت قیمت را تجربه می کنند. در این میان کترام، کحافظ و کصدف با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۱۱:۳۰
غذایی ها نیز همسو با دیگر گروه ها با فشار فروش داد و ستد می شوند. در این میان غپآذر و غفارس مثبت و متعادل معامله می شوند. نماد غناب نیز تک نماد پرتقاضای گروه است.


۱۱:۲۵
مخابراتی ها یکپارچه منفی افت قیمت را تجربه می کنند.


۱۱:۱۵

قتربت تک نماد  پر تقاضای گروه قندی ها است.


۱۰:۵۰
فراکاب ها یکپارچه منفی و پر عرضه در کف قیمتی خود به صف نشستند.


۱۰:۳۰

در میان معاملات منفی و پر عرضه گروه کانه های فلزی کمنگنز و تکنار نمادهای پرتقاضای گروه اند.


۱۰:۲۰

بانکی ها نیز همسو با دیگر گروه ها با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند. وتجارت، وبصادر، وشهر، وخاور و وملل با گرایش منفی، متعادل اند. در این میان وپاسار و وزمین با گرایش مثبت و متعادل معامله می شوند. وسالت نیز تک نماد مورد توجه گروه است.


۱۰:۱۰

بیشترین حجم معاملات
کرمان ۱۰۴ میلیون سهم
خودرو ۷۶ میلیون سهم
وبملت ۷۵ میلیون سهم
وسکرد ۶۱ میلیون سهم
وسکرشا ۵۸ میلیون سهم


۱۰:۱۰

اطلاعات_بازار:
شاخص کل ۱,۲۹۲,۲۲۴
۱۴۲۴۷.۰۸ واحد منفی
ارزش بازار ۵۱,۷۷۹,۱۲۶ میلیارد ریال
ارزش معاملات ۸,۴۵۱ میلیارد ریال
حجم معاملات ۱.۵۹۶  میلیارد سهم
نمادهای تاثیر گذار در شاخص
فولاد ۱۸۲۷ واحد منفی
فملی ۱۱۹۷ واحد منفی
وغدیر ۱۰۲۳واحد منفی
شپدیس ۹۷۱ واحد منفی
شپنا ۷۳۰ واحد منفی
وبملت ۶۹۲ واحد منفی
نوری ۵۳۸ واحد منفی


۱۰:۰۰

نفتی ها علیرغم رشد نفت جهانی با برتری فروشندگان با  افت قیمت همراه اند. شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شسپا، شبهرن، شاوان، شرانل و شراز با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند. شاوان و شزنگ نیز نمادهای پر عرضه گروه اند.


۹:۴۵

فلزات اساسی نیز با گرایش منفی افت قیمت را تجربه می کنند.فملی، فولاد، فخوز، وسدید، فروی، فسبزوار، فسرب، کاوه، فاسمین و فلوله با گرایش منفی و متعادل داد و سند می شوند. ذوب، کویر، فالوم، فجر، فنورد و فخاس نیز نمادهای پر عرضه گروه اند. در این میان فنفت تک نماد پرتقاضای گروه است.


۹:۳۰

شیمیایی ها نیز با برتری فروشندگان با افت قیمت همراه اند. نمادهای شسینا، نوری، شفن، فارس، گترول، زاگرس، شپدیس و شاراک با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند. کیمیاتک، کلر، شپترو و شیراز میز نمادهای پر عرضه گروه اند. در این میان شستان، شسم و شرنگی نمادهای پر تقاضای گروه اند.


۹:۲۰
خودرویی ها نیز با فشار فروش افت قیمت را تجربه می کنند. نمادهای خودرو، خساپا، خگستر، خپارس، خزامیا، ختوقت، خلنت، ختور، خرینگ و خکمک با گرایش منفی و  متعادل داد و ستد می شوند. خنصیر، خفنر، خفناور و خبنیان از جمله نمادهای پر عرضه گروه اند. در این میان خکاوه و تشتاد مثبت و متعادل معامله می شوند.


۹:۰۵
بازار امروز نیز با گرایش منفی و کم حجم معاملات خود را آغاز کرده است.


۸:۴۵
🔹برترین‌های تقاضای بورس
پارند
ونیرو
کمنگنز

🔹بیشترین عرضه بورس
ذوب
غدشت
وسخراج

🔹برترین‌های تقاضای فرابورس
سپیدما
بساما
توسن

🔹بیشترین عرضه فرابورس
شگامرن