هفته چهارم آذرماه در حالی امروز به پایان می‌رسد که بازار سهام این روزها همچنان غرق در ابهام است و سیگنال‌های روشنی برای آن نمی‌رسد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از  صدای بورس هفته چهارم آذرماه در حالی امروز به پایان می‌رسد که بازار سهام این روزها همچنان غرق در ابهام است و سیگنال‌های روشنی برای آن نمی‌رسد. مذاکرات وین همچنان نامشخص است و بودجه نیز که انتظار می‌رفت در این هفته تکلیف بورس را تا حدودی مشخص کند، بر ابهامات آن افزود.


۱۱:۰۹

رایانه ای ها همسو با دیگر گروه ها با فشار فروش افت قیمت را تجربه می کنند. در این میان تاپکیش، رافزا، رتاپ، سپ مثبت و متعادل اند.افرا نیز تک نماد پر تقاضای گروه است.


۱۱:۰۰

بانکی ها نیز همسو با دیگر گروه ها با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کند.نماد وتجارت، وبصادر، ونوین، وپاسار و وزمین نیز مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. وسالت نیز تک نماد پر تقاضای گروه است.وبملت، وپارس، وگردش و وخاور نیز با گرایش منفی،متعادل اند.سمایه، وکار و سامان نیز نماد های پرعرضه گروه اند.


۱۰:۱۸

اطلاعات بازار:

شاخص کل ۱,۲۹۶,۳۳۴

۴۴۹۴.۳۱ واحد مثبت

ارزش بازار ۵۱,۸۱۴,۷۶۶ میلیارد ریال

ارزش معاملات ۹,۰۲۶ میلیارد ریال

حجم معاملات ۱.۷۵۳ میلیارد سهم

 

نمادهای تاثیر گذار در شاخص:

فولاد ۸۰۶ واحد مثبت

میدکو ۷۵۰ واحد مثبت

فملی ۶۰۰ واحد مثبت

شفن ۵۰۳ واحد مثبت

نوری ۲۵۲ واحد مثبت

شبندر ۱۶۸ واحد مثبت

کالا ۱۶۷ واحد مثبت

 

بیشترین حجم معاملات :

خودرو ۳۱۷ میلیون سهم

خساپا ۱۲۷ میلیون سهم

خگستر ۹۰ میلیون سهم

خپارس ۸۲ میلیون سهم

خبهمن ۳۷ میلیون سهم

 

 


۱۰:۰۷

شاخص کل با افزایش بیش از ۴ هزار واحدی به ۱ میلیون و ۲۹۶ هزار واحد رسیده است.


۹:۲۵

خودرویی ها نیز با گرایش مثبت و متعادل معامله می شوند.نماد خساپا، خگستر، خودرو، خبهمن، خپارس، خزر، ختوقا، خمحور، خمحرکه، خکرمان و خمهر مثبت و متعادل اند. نمادهای خساپا، خپارس، خنصیر، ختور و خکار با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند.خزامیا نیز پر تقاضا در سقف قیمتی معامله می شود.


۹:۰۵

معاملات بازار در آخرین روز هفته با افزایش قیمت نمادهای لپارس ،شفن ،کالا و افت قیمتی نماد خودرو ،غمارگ و ختور در میان شاخص‌سازان اصلی آغاز شده است.


۸:۵۰

🔹برترین‌های تقاضای #بورس

#بکاب

#خموتور

#لپارس

 

🔹بیشترین عرضه بورس

#دپارسح

#خنصیر

#وسخوز

 

🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس

#سپیدما

#وسپهر

#اوصتا

 

🔹بیشترین عرضه فرابورس

#حآفرین

#غصینو

#حسیر