دیروز بازار سرمایه با افت شاخص و نمادهای شاخص‌ساز مواجه شد. در نهایت دیروز شاخص کل بورس با ۴۰ هزار واحد منفی در کانال یک میلیون و ۴۹۰ هزار واحد قرار گرفت. بازار امروزبه چه صورت است؟

به گزارش  سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس یکی از کارشناسان بازار سهام درباره روند بازار دیروز به تجارت‌نیوز گفت: به نظر می‌رسد روند بازار به طور کلی تا ماه آینده مثبت و صعودی باشد. و متغیر اصلی اثرگذار در تعیین تحرکات فعلی بازار هم دلار است که پیش‌بینی می‌شود اگر صعودی نباشد حداقل در همین محدوده فعلی نوسان کند.

 

۸:۵۰

🔹برترین‌های تقاضای #بورس

#کیمیاتک

#کالا

#فمراد

 

🔹بیشترین عرضه بورس

#کدما

#ددامح

#سنیر

 

🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس

#فجهان

#مدیریت

#فرابورس

 

🔹بیشترین عرضه فرابورس

#فزرین

#کمرجان

#وهامون

۹:۰۹

بازار امروز متعادل و نوسانی آغاز به کار کرده است.

۹:۳۰

فلزات اساسی امروز با نوسان قیمت همراه اند.#فروی, #وسدید, #هرمز, #کاوه, #فجر, #فروس, #فنورد و #ارفع مثبت و متعادل اند.#فملی, #فایرا, #فزرین, #فروی, #فاسمین, #فسرب با تعادل میان خریداران و فروشندگان با افت قیمت همراه اند.#فجهان, #فمراد و #فافق نمادهای مورد توجه گروه اند.

۹:۳۱

خودرویی ها نیز نوسان قیمت را تجربه می کنند.#خودرو, #خساپا, #خبهمن, #خمهر, #خشرق و #تشتاد با گرایشی مثبت متعادل اند.#خگستر, #خپارس, #خزامیا, #خکار, #خمحرکه, #ختوقا, #خرینگ, #خمهر و #خریخت با تعادل میان خریداران و فروشندگان با افت قیمت همراه اند.#خپویش, #خکرمان و #خکاوه پر عرضه های گروه اند.

۹:۴۰

بانکی ها امروز معاملاتی همراه با افت قیمت را تجربه می کنند.#دی, #وبملت, #وبصادر, #وپارس, #وپاسار, #ونوین, #وسینا و #وزمین با گرایشی منفی متعادل اند.#وتجارت با تعادل میان خریداران و فروشندگان تک نماد مثبت گروه است.