دیروز بازار سهام با تحرکات مثبت شاخص کل به پایان رسید و شاخص کل بورس با چهار هزار واحد رشد در محدوده یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد قرار گرفت. بازار امروز به چه صورت است؟

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس،یکی از کارشناسان بازار سهام درباره روند بازار امروز گفت: به نظر می‌رسد روند بازار به طور کلی تا ماه آینده مثبت و صعودی باشد و متغیر اصلی اثرگذار در تعیین تحرکات فعلی بازار هم دلار است که پیش‌بینی می‌شود اگر صعودی نباشد حداقل در همین محدوده فعلی نوسان کند.

 

۹:۰۰

🔹برترین‌های تقاضای #بورس

#کیمیاتک

#شسینا

#فمراد

 

🔹بیشترین عرضه بورس

#ددامح

#وسخراج

#برکت

 

🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس

#فجهان

#مدیریت

#توریل

 

🔹بیشترین عرضه فرابورس

#فزرین

#فرابورس

#کمرجان

۹:۰۵

بازار امروز با گرایشی منفی آغاز به کار کرده است.

۹:۱۲

فلزات اساسی امروز با افت قیمت ها داد و ستد می شوند.#فولاد, #فملی, #ذوب, #فخوز, #فولای, #فروی, #کاوه, #فجر, #کویر, #فاسمین و #هرمز با گرایشی منفی متعادل اند.#فمراد, #فایرا, #فنفت نمادهای مورد توجه گروه اند.#فزرین و #زنگان پر عرضه های گروه اند.

 

۹:۲۵

فراورده های نفتی نیز با فشار فروش همراه اند.#شبندر, #شپنا, #شتران, #شسپا, #شبریز, #شاوان, #ونفت, #شراز و #شپاس منفی و متعادل اند.#شرانل با تعادل میان خریداران و فروشندگان تک نماد مثبت گروه است.

۹:۳۷

فشار فروش در خودرویی ها نیز محسوس است.#خودرو, #خوساز, #خزامیا, #خلنت با گرایشی منفی متعادل اند.#خگستر, #خپارس, #خاور, #خزر, #خکار و #خمحرکه پر عرضه های گروه اند.#خفناور, #خمحور و #تشتاد نمادهای مورد توجه گروه اند.

۹:۳۹

بانکی ها نیز همسو با دیگر گروه ها افت قیمت را تجربه می کنند.#دی, #وپارس و #سمایه نمادهای پر عرضه ی گروه اند.#وبملت, #وتجارت, #وبصادر, #وپست, #وپاسار و #ونوین منفی و متعادل اند.

۱۰:۰۹

کاانه های فلزی نیز یک پارچه منفی معاملاتی منفی را تجربه می کنند.#کدما, #کبافق و #کروی نمادهای پر عرضه ی گروه اند.