برخی از کارشناسان معتقدند بدون ورود نقدینگی به بورس وضعیت برای هفته‌های متمادی همین خواهد بود.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس؛ روند منفی حاکم بر بازار دیروز هم ادامه یافت. برخی از کارشناسان معتقدند بدون ورود نقدینگی به بورس وضعیت برای هفته‌های متمادی همین خواهد بود.

۱:۰۰

افت چهار هزار و ۱۸۱واحدی شاخص کل (۰.۳درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۳۲ هزار واحدی قرار داد.
شاخص‌ هم وزن نیز ۰.۳درصد افت کرد. ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به دو هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان رسید.

نمادهای فملی، پارس و فارس بیشترین تاثیر در افت شاخص کل بورس را به عهده داشتند.

حقیقی‌ها امروز ۲۷۵میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. نمادهای «خودرو»، «خساپا»، «شپنا»، «انرژی۳»، «شتران»، «برکت» و «فولاد» در گروه پرتراکنش‌های بورس و نمادهای «فرابورس»، «توسن»، «سمگا»، «چخزر»، «حسیر»، «فجهان» و«فروی» در گروه پرتراکنش‌های فرابورس قرار گرفتند.

آخرین قیمت ۸۱ نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن‌ها افزایش یافته و ۱۵۴ نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند.


۱۲:۱۰

هتلداری ها همسو با دیگر گروه ها با گرایش منفی نوسان قیمت را تجربه می کنند. در این میان گشان، گدنا و گنگین با گرایش مثبت، متعادل اند.


۱۱:۵۵

اخابر تک نماد مثبت و متعادل گروه مخابراتی ها است.


۱۱:۵۰

همزمان با خودرویی ها، بانکی ها نیز با اقبال خریداران همراه شدند. وتجارت و وبملت با بهبود تقاضا مثبت و متعادل معامله می شوند.وبصادر نیز در نزدیکی سقف قیمتی خود پر تقاضا داد و ستد می شوند.


۱۱:۳۵

برقی ها با قدرتنمایی فروشندگان افت قیمت را تجربه می کنند. در این میان بگیلان تک نماد مثبت و متعادل گروه است.


۱۱:۲۵

خودرو و خگستر به صف خرید رسیدند.


۱۱:۱۱

خودرو  پرتقاضا در نزدیکی سقف قیمتی خود داد و ستد می شود. خگستر نیز با برتری خریداران در سقف قیمتی خود به صف نشست.


۱۱:۰۵

قهکمت در این دقایق پرتقاضا به چرخه معاملات بازگشت.


۱۱:۰۰

خودرویی ها در این دقایق در کانون توجه هستند.


۱۰:۴۰

چند رشته ای ها در غیاب شستا با فشار فروش افت قیمت را تجربه می کنند. در این میان شاهد رنج کشی مثبت نماد وغدیر هستیم.


۱۰:۳۰

فراکاب ها نیز با بهبود تقاضا با گرایش مثبت داد و ستد می شوند. فرابورس، انرژی۳ و بورس مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. کالا نیز پرتقاضا در سقف قیمتی خود به صف نشست.


۱۰:۳۰

بیمه ای ها نیز با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان البرز، ورازی، میهن و پارسیان مثبت و متعادل اند. وسین نیز تک نماد پرتقاضای گروه است.


۱۰:۲۰

نفتی ها نیز با برتری فروشندگان با معاملاتی سرخ همراه اند. نمادهای شپنا، شتران، شبریز، شبهرن و شراز با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان نمادهای شبندر، شاوان و شرانل مثبت و متعادل معامله می شوند.


۱۰:۱۰

بیشترین حجم معاملات:
خودرو ۱۶۶ میلیون سهم
خساپا ۱۰۰ میلیون سهم
ختوقا ۷۸ میلیون سهم
وتجارت ۵۹ میلیون سهم
شپنا ۵۲ میلیون سهم


۱۰:۱۰

اطلاعات بازار:
شاخص کل ۱,۳۳۰,۷۷۹
۶۰۴۱.۰۹ واحد منفی
ارزش بازار ۵۳,۳۲۸,۴۷۶ میلیارد ریال
ارزش معاملات ۷,۱۸۰ میلیارد ریال
حجم معاملات ۱.۳۶۷  میلیارد سهم
نمادهای تاثیر گذار در شاخص
فملی ۱۱۹۷ واحد منفی
پارس ۱۰۲۹ واحد منفی
شپنا ۵۲۲ واحد منفی
فولاد ۵۱۱ واحد منفی
فارس ۳۵۸ واحد منفی
پارسان ۲۴۲ واحد منفی
شتران ۲۳۷ واحد منفی


۱۰:۰۵

نفتی ها نیز با برتری فروشندگان با معاملاتی سرخ همراه اند. نمادهای شپنا، شتران، شبریز، شبهرن و شراز با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان نمادهای شبندر، شاوان و شرانل مثبت و متعادل معامله می شوند.


۱۰:۰۰

فلزات اساسی نیز با گرایش منفی نوسان قیمت را تجربه می کنند. نمادهای فملی، فولاد، ذوب، قخوز، فاسمین، فسرب و فجر با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان فنورد، وسدید، فنوال، فسبزوار، فسپا و فباهنر با گرایش مثبت، متعادل اند. فروی و زنگان نیز با تقاضای بهتری معامله می شوند.


۹:۵۰

در این دقایق با استقبال خریداران شاهد بهبود تقاضا در خودرویی ها  هستیم. خودرو، خساپا و خگستر نیز در مدار مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۹:۴۵

شیمیایی ها نیز همسو با دیگر گروه ها با فشار فروش افت قیمت را تجربه می کنند.نمادهای آریا، زاگرس، شگویا، فارس، شفن، شاراک، شلرد، تاپیکو، شیران، پارسان، شبصیر، بوعلd، شغدیر، شفارس، شجم، شاروم، خراسان، شکربن، شخارک، شگل و جم با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند. شسینا، شتوکا، شپترو، کلر، شجم و پاکشو نیز پر عرضه های گروه اند. در این میان شپلی، پترول، شصدف، قرن، شاراک، شرنگی، شیراز و شکام با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۹:۳۰

در میان افت قیمت گروه بانکی ها وسالت تک نماد پر تقاضای گروه است. نمادهای وتجارت، وبملت، وبصادر، وپارس، ونوین، سامان، وشهر، وملل، وخاور و وکار نیز با پرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند.


۹:۱۵

خودرویی ها با گرایش منفی نوسان قیمت را تجربه می کنند.خودرو، خساپا، خگیتر، خپارس، خبهمن، خاور، خزامیا، خزر، ختور، خکار، خموتور و خمحرکه با گرایش منفی، متعادل اند. در این میان خنصیر، ختوقا و خریخت مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. نمادهای خکاوه، خلنت و خپویش نیز نمادهای پر تقاضای گروه اند.


۹:۰۵
بازار امروز نیز با برتری فروشندگان با گرایش منفی آغاز به کار کرده است.


۸:۴۵
🔹برترین‌های تقاضای بورس
حتوکا
پدرخش
پارند

🔹بیشترین عرضه بورس
وسخوز
قنیشا
وسخراج

🔹برترین‌های تقاضای فرابورس
سپیدما
آکورد
اعتماد

🔹بیشترین عرضه فرابورس
سدبیر
سمگا