اکثر کارشناسان بازار در پیش‌بینی هفتگی بازار سرمایه روند بورس را مثبت ارزیابی کردند و لیدر بازار را پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها معرفی کردند.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس، اکثر کارشناسان بازار در پیش‌بینی هفتگی بازار سرمایه روند بورس را مثبت ارزیابی کردند و لیدر بازار را پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها معرفی کردند. اما شنبه نه تنها این دو گروه مثبت نشدند بلکه شاخص کل هم با افت همراه شد.


۱۲:۱۰

 #کیمیاتک با افت بیش از ۲ درصد با قیمت ۲۹۹۳ تومان حجم معامله بیش از ۵.۵ میلیونی را پشت سر گذاشته است ؛ #فجهان در کف روزانه به قیمت ۵۸۵.۹ تومان رسیده و جابجایی ۱۱۶ میلیون سهم را نشان می‌دهد؛ #فسبزوار در منفی ۲ درصد با قیمت ۳۴۴۶ تومان دادوستد ۱۴ میلیون سهم را به ثبت رسانده است.


۱۱:۵۴

برقی ها نیز افت قیمت را تجربه می کنند.#بجهرم, #دماوند, #وهور, #بکهنوج, #ونیرو, #بزاگرس, #بگیلان و #بمپنا با افت قیمت متعادل اند.#مبین, #بفجر و #آبادا مثبت و متعادل اند.


۱۱:۳۵

کاشی و سرامیکی ها امروز نوسان قیمت را تجربه می کنند.#کلوند, #کپارس و #کساوه منفی و متعادل اند.#کترام پر عرضه داد و ستد می شود.#کصدف و #کهرام با افزایش تقاضا همراه اند.#کسعدی مثبت و متعادل است.


۱۱:۲۵

قندی ها نیز افت قیمت را تجربه می کنند.#قصفها, #قمرو, #قنیشا, #قچار, #قشکر و #قیستو پر عرضه های گروه اند.#قشیر و #قشهد مثبت و متعادل اند.#قتربت, #قنقش و #قجام نمادهای مورد توجه گروه اند.


۱۱:۰۰

روند معاملات معدنی‌ها

#کگل با قیمت ۲۲۸۴ تومان با نوسان مثبت حجم معاملات ۴ میلیونی را پشت سر گذاشته است؛ خرید حقیقی ۱۳ درصد و حقوقی ۸۷ درصد

 #کچاد با نوسان منفی حوالی صفر تابلو با قیمت ۲۷۵۵ تومان جابجایی ۱ میلیون سهم را به ثبت رسانده است؛ خرید حقیقی ۵۴ درصد و حقوقی ۴۶ درصد

 #کدما در صفر تابلو با قیمت ۱۳۱۷۱ تومان حجم معاملات ۷ میلیونی داشته است؛ خرید حقیقی ۹۸ درصد

 #اپال با افت بیش از ۳ درصد با قیمت ۱۹۶۷ تومان حجم معامله ۱.۵ میلیونی را نشان می‌دهد؛ خرید حقیقی ۲۹ درصد و حقوقی ۷۱ درصد

 #کگهر به قیمت ۴۵۰۶ تومان رسیده و حجم معاملات آن کمتر از ۲۰۰ هزار سهم است؛ خرید حقیقی ۱۸ درصد و حقوقی ۸۲ درصد

 #کروی همراه با نوسانات مثبت به قیمت ۲۶۱۷ تومان رسیده و حجم معاملات آن کمتر از ۱ میلیون سهم است؛ خرید حقیقی ۶۳ درصد و حقوقی ۳۷ درصد


۱۰:۱۸

اطلاعات بازار:

شاخص کل ۱,۴۵۳,۴۵۱

۱۲۵۸۰.۰۲ واحد منفی

ارزش بازار ۵۸,۳۹۵,۵۵۲ میلیارد ریال

ارزش معاملات ۱۶,۰۹۷ میلیارد ریال

حجم معاملات ۱.۷۹۳ میلیارد سهم

نمادهای تاثیر گذار در شاخص

فولاد ۱۱۶۶ واحد منفی

فملی ۱۱۴۴ واحد منفی

شپدیس ۹۵۲ واحد منفی

نوری ۷۴۱ واحد منفی

کگل ۵۷۲ واحد منفی

شستا ۵۶۵ واحد منفی

شپنا ۳۷۸ واحد منفی

بیشترین حجم معاملات :

دی ۲۵۶ میلیون سهم

خبهمن ۱۴۶ میلیون سهم

شبندر ۱۳۱ میلیون سهم

خساپا ۷۷ میلیون سهم

فجهان ۷۴ میلیون سهم


۱۰:۱۱

کانه های فلزی نیز با افت قیمت همراه اند.#ومعادن, #کچاد, #کگل, #کروی, #کنور, #کمنگنز, #کبافق, #اپال, #تاصیکو, #کگهر و #تکنار منفی و متعادل اند.#کدما با تعادل میان خریداران و فروشندگان تک نماد منفی گروه است.


۹:۵۴

محصولات شیمیایی نیز همسو با دیگر گروه ها قرمز رنگ افت قیمت را تجربه می کنند.#نوری, #کیمیاتک, #تاپیکو, #پترول, #شگویا, #شفن, #خراسان, #شاراک, #پارسان, #زاگرس, #شلرد, #شپترو و #شکربن منفی و متعادل اند.#شتوکا, #شپلی و #شتوکا پر عرضه داد و ستد می شوند.#کلر و #جهرم با تعادل میان خریداران و فروشندگان و #شرنگی و #ساینا نیز با افزایش تقاضا نمادهای مثبت گروه اند.


۹:۵۲

بانکی ها نیز معاملاتی همراه با افت قیمت را تجربه می کنند.#دی, #وبملت, #وتجارت, #وبصادر, #وپست, #وپارس, #ونوین, #وپاسار و #سامان منفی و متعادل اند.#سمایه با افزایش تقاضا تک نماد مثبت گروه است.


۹:۴۵

 #کدما امروز به محدوده منفی وارد شده و با قیمت ۱۳۰۲۵ تومان در منفی ۱ درصد حجم معامله بیش از ۴.۵۴ میلیونی داشته است؛ خرید حقیقی ۹۷ درصد


۹:۴۰

خودرویی ها نیز یکپاچه قرمز رنگ برتری فروشندگان را تجربه می کنند.#خساپا, #خگستر, #خبهمن, #خپارس, #خنصیر, #خزامیا و #خریخت منفی و متعادل اند.#خاور, #ختور, #خمحور, #خکرمان, #خکاوه و #خفناور از جمله پر عرضه های گروه اند.در این میان #خپویش, #خدیزل, #خفنر و #ختراک مثبت و متعادل اند.


۹:۳۵

فلزات اساسی امروز با افت قیمت یک پارچه قرمز داد و ستد می شوند.#فولاد, #فملی, #فروس, #فزرین, #فاسمین, #فروی, #کیمیا, #فسرب, #فجر, #کویر, #کاوه و #فولاژ با افت قیمت متعادل اند.#فوکا, #فافق, #فنفت و #فالوم پر عرضه ی گروه اند.#فپنتا, #ارفع, #فسازان, #فولاژ و #فنورد با گرایشی مثبت تعادل میان خریداران و فروشندگان را تجربه می کنند.


۹:۲۸

فراورده های نفتی امروز متعادل داد و ستد می شوند.#شبندر, #شبریز, #شسپا, #شاوان, #شپاس و #شراز مثبت و متعادل اند.#شپنا, #شبهرن, #ونفت و #شرانل با افت قیمت متعادل گروه اند.


۹:۱۰

 به دنبال شدت گرفتن عرضه ها در معاملات روز گذشته، بازار امروز متعادل ولی همراه با نوسانات منفی آغاز به کار کرد.


۸:۴۵

🔹برترین‌های تقاضای #بورس

#ولیز

#تاصیکوح

#شپنا

🔹بیشترین عرضه بورس

#وسرضوی

#خنصیر

#برکت

🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس

#شاوان

#قشیر

#سپیدما

🔹بیشترین عرضه فرابورس

#غگیلا

#توسن