نوش‌ داروی بورس این روزها فقط تزریق نقدینگی است.

به گزارش یابپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس؛ بورس هفته گذشته را بازدهی منفی پشت سر گذاشت، با این حال اخبار مثبت از مذاکرات وین باعث شده تا این هفته هیچ کارشناسی پیش‌بینی بازار منفی را نداشته باشد.


۱۲:۴۳

شاخص کل معاملات امروز را با ریزشی ۷۵۱ واحدی به پایان رساند و در کانال یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحد کار خود را در اولین روز از هفته چهارم دی ماه کار خود را به اتمام رساند.


۱۱:۲۰

برقی ها با برتری فروشندگان افت قیمت را تجربه میکنند، در این میان ونیرو، بجهرم و بگیلان مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۱۱:۰۰

رایانه ای ها با معاملاتی سبز رنگ همراه اند. در این میان آپ، رانفور، رافزا و مفاخر با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند. افرا نیز پر عرضه و بدون محدودیت افت قیمت را تجربه می کند.


۱۰:۵۵

کانه های فلزی با برتری فروشندگان افت قیمت را تجربه می کنند. در این میان کدما، اپال و کگهر مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۱۰:۴۵

حمل و نقلی ها با گرایش منفی نوسان قیمت را تجربه می کنند. در این میان نمادهای حآفرین، حتوکا، حریل، حتاید و حسینا مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۱۰:۴۰

بیمه ای ها نیز با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان نمادهای ملت، ورازی، اتکای، ومعلم، کوثر، وحافظ، وآفری، اتکام و آرمان نیز با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند.


۱۰:۳۵

بیشترین حجم معاملات
خساپا ۲۱۶ میلیون سهم
خودرو ۲۰۳ میلیون سهم
خپارس ۱۷۲ میلیون سهم
وبصادر ۱۳۷ میلیون سهم
وبملت ۱۰۰ میلیون سهم


۱۰:۳۵

اطلاعات بازار:
شاخص کل ۱,۳۶۷,۵۲۶
۴۴۲۷.۳۳ واحد مثبت
ارزش بازار ۵۴,۸۰۶,۷۸۰ میلیارد ریال
ارزش معاملات ۹,۶۸۸ میلیارد ریال
حجم معاملات ۱.۹۵۴ میلیارد سهم
نمادهای تاثیر گذار در شاخص
وبملت ۷۰۲ واحد مثبت
خودرو ۶۱۷ واحد مثبت
شبندر ۴۳۵ واحد مثبت
وبصادر ۳۸۰ واحد مثبت
فولاد ۳۶۵ واحد مثبت
خساپا ۳۵۶ واحد مثبت
خبهمن ۲۶۲ واحد مثبت


۱۰:۳۰

فلزات اساسی نیز با تعادل میان خریداران و فروشندگان با گرایش منفی داد و ستد می شوند. . در این میان فملی، فخوز، فسرب، فجهان، فاسمین، فجر، وسدید و کاوه با گرایش منفی، متعادل اند. نمادهای فولاد، فروی، فزرین، فنوال، کویر، فرآور، فسپا، ذوب و فگستر با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۱۰:۱۵

شیمیایی ها نیز همسو با دیگر گروه ها با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کنند. نمادهای نوری ،شپدیس، فارس، شپلی، آریا، زاگرس، شصدف، پارسان، تاپیکو و شپترو با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان نمادهای شگویا، شفن، شاراک، شیران، بوعلی، پارس، کلر، شپاکسا و جم با گرایش منفی، متعادل اند. شسینا و شتوکا نیز نمادهای پرعرضه گروه اند.


۱۰:۰۰

وتجارت با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله است.


۹:۴۵

بانکی ها نیز در غیاب وتجارت همسو با خودرویی ها با استقبال خریداران همراه است. وپارس، سامان، وشهر و وکار با گرایش مثبت و متعادل معامله می شوند. وبملت، وبصادر، ونوین و وسالت نیز نمادهای پرتقاضای گروه اند. در این میان وگردش و وملل با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند.


۹:۳۰

خودرویی ها با برتری خریداران پر تقاضا داد و ستد می شوند.خپارس، خبهمن، ختور، خزر، خموتور و خمحرکه با گرایش مثبت، متعادل اند. خودرو، خساپا، خگستر، خزامیا، خمحور، ختوقا و خلنت نیز نمادهای مورد توجه گروه اند.


۹:۱۵

نفتی ها با تعادل میان خریداران و فروشندگان با معاملاتی سبز رنگ همراه اند. نمادهای شپنا، شبندر، شتران، شبهرن، شاوان و شبریز با گرایش مثبت، متعادل اند. شزنگ نیز تک نماد پر تقاضای گروه است. در این میان شسپا، شنفت و شپاس نیز با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند.


۸:۴۵

🔹برترین‌های تقاضای بورس
پدرخش
کمند
قشهد

🔹بیشترین عرضه بورس
امین
وسخوز
قنیشا

🔹برترین‌های تقاضای فرابورس
لطیف
زقیام
سپیدما

🔹بیشترین عرضه فرابورس
سدبیر
شگامرن