دیروز بازار سهام با روندی نزولی رو به رو شد و شاخص افت نسبتا گسترده‌ای را تجربه کرد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس یکی از کارشناسان بازار سرمایه گفت: انتظار می‌رود استقبال بازار کماکان به سمت گروه‌های کوچک و تورمی باشد که از آن جمله می‌توان به گروه‌های دارویی، غذایی و زراعت اشاره نمود.

۹:۰۲

🔹برترین‌های تقاضای #بورس

#فمراد

#کنور

#خمحور

🔹بیشترین عرضه بورس

#ددامح

#وسخراج

#وپاسار

🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس

#مدیریت

#سپیدما

#اعتماد

🔹بیشترین عرضه فرابورس

#وهامون

#فرابورس

#کمرجان

۹:۰۸

بازار امروز با نوسان مثبت قیمت آغاز به کار کرده است.

۹:۱۷

فلزات اساسی با گرایشی مثبت داد و ستد می شوند.#فولاد, #فملی, #ذوب, #فخوز, #فروی, #فزرین, #هرمز, #کاوه و #فجر مثبت و متعادل گروه اند.#فولای, #فنوال, #فسرب, #فپنتا و #فخاس با افت قیمت تعادل میان خریداران و فروشندگان را تجربه می کنند.

۹:۲۴

نفتی ها نیز با گرایشی مثبت معامله می شوند.#شبندر, #شپنا, #شتران, #شبریز, #شاوان, #ونفت, #شرانل و #شراز با تعادل میان خریداران و فروشندگان با رشد قیمت ها همراه اند.#شزنگ, #شپاس و #شسپا منفی و متعادل اند.

۹:۴۰

طرح های عمرانی در قالب صندوق های پروژه به فرابورس می آیند

 معاون پذیرش فرابورس ایران گفت: دستورالعمل احیای طرح‌های اقتصادی در قالب پذیره نویسی در فرابورس، باعث افزایش اشتغال در کشور می‌شود.حجت اسماعیل‌زاده درباره دستورالعملی برای احیای صنایع و طرح‌های اقتصادی کشور افزود: دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه شرکت‌های پروژه، بدین گونه است که تأمین مالی این شرکت‌ها در قالب پروژه تأمین شود.

وی ادامه داد: هر شرکتی که حائز شرایط دستورالعمل است در قالب پروژه، درخواست خود را به فرابورس ارسال می‌کند و پس از بررسی و طی کردن مسیر پذیرش، عرضه آن فراهم می‌شود.

۹:۵۲

افت قیمت در بانکی ها محسوس است.#دی٬ #وبملت٬ #وتجارت٬ #وبصادر٬ #وپارس٬ #ونوین٬ #وکار٬ #وسینا٬ #سامان , #وملل منفی و متعادل اند.در این میان #وشهر و #وپست با تعادل میان خریداران و فروشندگان مثبت گروه اند.

۱۰:۱۱

خودرویی ها امروز نوسان قیمت را تجربه می کنند.#خساپا٬ #خپارس٬ #خزامیا٬ #خزر٬ #خرینگ٬ #خشرق٬ #خریخت٬ #خکمک٬ #خمهر٬ #خاذین٬ #ختراک٬ #ورنا و #خموتور با افت قیمت متعادل اند.#خگستر٬ #خبهمن٬ #خاور٬ #ختور٬ #خکار٬ #خوساز٬ #خمهر و #خلنت با گرایشی مثبت تعادل میان خریداران و فروشندگان را تجربه می کنند.#خپویش و #خمحور نمادهای مورد توجه گروه اند.

۱۰:۱۵

کانه های فلزی امروز با افت قیمت ها داد و ستد می شوند.#کدما پر عرضه ی گروه است.#کاما, #ومعادن, #کروی, #اپال, #کبافق, #تاصیکو, #کمنگنز و #کگهر منفی و متعادل اند.#تکنار و #کگل با گرایشی مثبت و #کنور با افزایش تقاضا معامله می شوند.

۱۰:۳۳

نماد #همراه از مخابراتی ها نیز امروز با گرایشی منفی متعادل است.

۱۰:۳۵

اطلاعات بازار:

شاخص کل ۱,۵۲۳,۷۰۳

۶۴۲.۷۳ واحد مثبت

ارزش بازار ۶۱,۰۷۴,۷۰۰ میلیارد ریال

ارزش معاملات ۲۸,۶۸۷ میلیارد ریال

حجم معاملات ۴.۰۵۱ میلیارد سهم

نمادهای تاثیر گذار در شاخص

شستا ۹۲۰ واحد مثبت

میدکو ۳۷۴ واحد منفی

نوری ۲۶۲ واحد مثبت

برکت ۲۵۷ واحد منفی

پارسان ۲۱۲ واحد مثبت

کگل ۱۹۹ واحد مثبت

اپال ۱۷۴واحد منفی

بیشترین حجم معاملات :

دی ۲۳۱ میلیون سهم

فاراک ۲۲۸ میلیون سهم

فاذر ۱۹۶میلیون سهم

وهامون ۱۷۹ میلیون سهم

خساپا ۱۷۳میلیون سهم

۱۱:۰۸

در میان افت قیمت برقی ها نمادهای #آبادا و #بجهرم با تعادل میان خریداران و فروشندگان رشد قیمت را تجربه می کنند.

۱۱:۱۸

حمل ونقلی ها امروز با تقاضا همراه اند.#حریل, #حآسا, #توریل, #حبندر و #حرهشا نمادهای مورد توجه گروه اند.#حگردش, #حشکوه, #حپارسا و #حتوکا با گرایشی منفی متعادل اند.#حکشتی, #حفارس, #حتاید و #حسینا با تعادل میان خریداران و فروشندگان با رشد قیمت همراه اند.