کارشناسان عوامل متعددی را در افت بازار سرمایه بعد از سبزترین روزها طی یک ماه گذشته موثر می‌دانستند، اما سوال این است که آیا بازار امروز هم منفی خواهد بود؟

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس کارشناسان عوامل متعددی را در افت بازار سرمایه بعد از سبزترین روزها طی یک ماه گذشته موثر می‌دانستند، اما سوال این است که آیا بازار امروز هم منفی خواهد بود؟


۱۱:۵۳

انبوه سازی ها نیز با گرایش منفی داد و ستد می شوند.در این میان #ثشاهد، #ثنوسا، #ثاخت، #ثنظام، #وتوس و #ثامان مثبت و متعادل اند. #ثالوند و ثزاگرس نیز نماد های مورد توجه گروه اند.


۱۱:۴۳

حمل و نقلی ها با گرایش منفی داد و ستد می شوند.در این میان #حگردش، #توریل، #حتوکا، #حسینا و #حپارسا مثبت و متعادل اند. #حپترو، #حشکوه و #حآفرین نیز نماد های پرتقاضای گروه است.


۱۱:۴۰

#توسن، #تاپکیش، #پرداخت، #مداران در رایانه ای ها مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.#مرقام و #رافزا نیز نماد های پر تقاضای گروه اند.


۱۱:۲۰

نماد فرابورس با قیمت ۲۵۹۸.۳ تومان در منفی ۵ درصد حجم معاملات ۲۷ میلیونی را ثبت کرده و با صف فروش بیش از ۶ میلیونی همراه است؛ #کالا در منفی ۳.۵ درصد به قیمت ۳۵۹۹ تومان رسیده و حجم معامله آن از ۳۳ میلیون سهم عبور کرده است.


۱۱:۰۵

لاستیک و پلاستیکی ها با گرایش منفی داد و ستد می شوند.در این میان #پدرخش، #پلاسک و #پسهند مثبت و متعادل اند.#پلوله نیز تک نماد پر تقاضای گروه است.


۱۱:۰۹

لاستیک و پلاستیکی ها با گرایش منفی داد و ستد می شوند.در این میان #پدرخش، #پلاسک و #پسهند مثبت و متعادل اند.#پلوله نیز تک نماد پر تقاضای گروه است.


۱۰:۵۰

با عرضه صف #خودرو شاهد عقب نشینی خریداران در بازار هستیم.


۱۰:۲۰

اطلاعات بازار:

شاخص کل ۱,۴۳۲,۹۶۱

۲۰۶۹.۰۷ واحد مثبت

ارزش بازار ۵۷,۲۸۱,۰۷۰ میلیارد ریال

ارزش معاملات ۲۲,۵۰۲ میلیارد ریال

حجم معاملات ۴.۴۵۱ میلیارد سهم

نمادهای تاثیر گذار در شاخص

نوری ۸۱۰ واحد مثبت

خودرو ۶۱۹ واحد مثبت

رمپنا ۶۱۰ واحد مثبت

شپدیس ۵۸۸ واحد مثبت

فملی ۴۵۰ واحد منفی

شپنا ۳۰۴ واحد منفی

خساپا ۲۷۸ واحد مثبت

بیشترین حجم معاملات :

خودرو ۹۶۸ میلیون سهم

خساپا ۹۱۶ میلیون سهم

خبهمن ۲۹۸ میلیون سهم

خپارس ۲۱۸ میلیون سهم

خگستر ۲۰۹ میلیون سهم


۹:۳۵

فشار فروش در فلزات اساسی محسوس است.#فولاد، #فملی، #فجهان، #ذوب، #فسبزوار، #فاسمین و #فروی با گرایش منفی،متعادل اند. در #فاهواز، #فمراد،#فنورد و #فپنتا نیز شاهد رنج کشی مثبت هستیم.


۹:۱۲

فراورده های نفتی پر عرضه داد و ستد می شوند.#شپنا, #شبندر, #شتران, #شسپا, #شبریز, #شاوان, #شنفت, #شرانل و #شپاس منفی و متعادل اند.#شراز و #شبهرن مثبت و متعادل اند.


۹:۰۵

بازار امروز با گرایشی منفی آغاز به کار کرده است.


۸:۴۶

🔹برترین‌های تقاضای #بورس

#انرژی

#لسرما

#دجابر

🔹بیشترین عرضه بورس

#دپارسح

#وسخراج

#لپارس

🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس

#سمگا

#سپیدما

#توسن

🔹بیشترین عرضه فرابورس

#فرابورس

#غگز