امروز بازار با تعادل میان خریداران و فروشندگان آغاز به کار کرده است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس، برای پیش‌بینی بازار باید جواب این سوال را دانست: آیا اراده‌ای که به شکل افزایش تقاضا و مهار عرضه باعث سبز شدن بازار شده، ادامه‌دار خواهد بود؟


۹:۰۳

امروز بازار با تعادل میان خریداران و فروشندگان آغاز به کار کرده است.


۸:۴۶

🔹برترین‌های تقاضای #بورس

#انرژی

#خودرو

#خگستر

 

🔹بیشترین عرضه بورس

#دپارسح

#وسرضوی

#وسخراج

 

🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس

#غویتا

#پیزد

#سپیدما

 

🔹بیشترین عرضه فرابورس

#غگز

#غصینو