به گزارش صدای بورس این روند در حالی بر بازار سرمایه سایه افکنده که به عقیده تمام کارشناسان بازار سهام به شدت ارزنده است. پی به ای سهم‌ها پایین بوده و گزارشات شرکت‌ها نیز به طور کلی مطلوب به نظر می‌رسد. همه این‌ها یعنی بورس شایستگی خود را برای رشد اثبات کرده و به حمایت‌های وعده داده […]

به گزارش صدای بورس این روند در حالی بر بازار سرمایه سایه افکنده که به عقیده تمام کارشناسان بازار سهام به شدت ارزنده است. پی به ای سهم‌ها پایین بوده و گزارشات شرکت‌ها نیز به طور کلی مطلوب به نظر می‌رسد. همه این‌ها یعنی بورس شایستگی خود را برای رشد اثبات کرده و به حمایت‌های وعده داده شده توسط دولت امیدوار است.


۱۱:۳۴

مخابراتی ها با قدرتنمایی فروشندگان با فشار فروش یکپارچه منفی داد و ستد می شوند.


۱۱:۲۲

غذایی ها با برتری فروشندگان افت قیمت را تجربه می کنند.#غگل، #خودکفا، #غکورش، #غسالم، #غزر و #غشهداب منفی و متعادل معامله می شوند.#غدام، #غگلپا و #غگیلا نیز نماد های پر عرضه گروه اند.#غاذر، #غصینو، #غپاک، #غالبر و #غمینو نیز مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۱۰:۴۹

انبوه سازی ها با قدرتنمایی فروشندگان یکپارچه منفی افت قیمت را تجربه می کنند.


۱۰:۳۳

رایانه ای ها با فشار فروش افت قیمت را تجربه می کنند. در این میان #توسن و #سپیدار نیز مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۱۰:۱۵

در این دقایق شاهد قدرت نمایی فروشندگان در کلیت بازار هستیم.


۱۰:۱۴

بیمه ای ها نیز با فشار فروش یکپارچه منفی افت قیمت را تجربه می کنند.


۱۰:۰۸

اطلاعات بازار:

شاخص کل ۱,۳۴۰,۲۲۷

۱۵۵.۴۵ واحد مثبت

ارزش بازار ۵۳,۵۴۷,۹۶۸ میلیارد ریال

ارزش معاملات ۱۰,۲۵۵ میلیارد ریال

حجم معاملات ۱.۴۳۶ میلیارد سهم

نمادهای تاثیر گذار در شاخص

فولاد ۸۰۶ واحد مثبت

وبملت ۴۴۵ واحد منفی

فارس ۳۵۹ واحد مثبت

وبصادر ۳۱۵ واحد منفی

نوری ۳۱۵ واحد مثبت

وتجارت ۲۴۶ واحد منفی

پترول ۲۱۳ واحد مثبت

بیشترین حجم معاملات:

پترول ۱۴۴ میلیون سهم

وبصادر ۹۲ میلیون سهم

خبهمن ۸۸ میلیون سهم

خگستر ۸۵ میلیون سهم

وبملت ۸۰ میلیون سهم


۹:۵۹

نبض مثبت در شیمیایی ها محسوس است.#نوری، #پارس، #آریا، #شاراک، #فارس، #شلعاب، #شصدف، #زاگرس، #شدوص، #تاپیکو، #شکلر، #شبصیر، #شیران، #بوعلی، #کلر و #شغدیر مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.#شفن، #شلرد، #شگویا، #شپدیس و #شفارس نیز منفی و متعادل داد و ستد می شوند. #پترول و #شرنگی نماد های مورد توجه گروه اند.


۹:۵۵

فلزات اساسی در غیاب #فملی، #فسازان و #فسرب با نوسان منفی قیمت داد و ستد می شوند. #فجهان، #ذوب، #فخوز، #فباهنر، #زنگان و #فروی، #فمراد و #فنوال منفی و متعادل اند.#فولاد، #کاوه، #فولای، #فسبزوار، #فرآور، #فاسمین، #فزرین نیز با گرایش مثبت و متعادل معامله می شوند.


۹:۴۰

 خودرویی ها در غیاب #خودرو، #خساپا، #خپارس و #خمحور با گرایش منفی نوسان قیمت را تجربه می کنند.#خزامیا، #خمحرکه، #ختوقا، #خزر، #خکار، #خاذین، #خریخت، #ورنا، #خوساز، #خفنر و #خچرخش با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان #خبهمن، #خنصیر، #خمهر، #خموتور و #خگستر نیز مثبت و متعادل اند.#ختور نیز پر تقاضا در سقف قیمتی خود معامله می شود.


۹:۲۷

نفتی ها با برتری خریداران در مدار مثبت داد و ستد می شوند.#شپنا، #شبندر، #شتران، #شسپا، #شبریز، #َشنفت و #شبهرن با گرایش مثبت، متعادل اند. در این میان #شرانل و #شپاس منفی و متعادل معامله می شوند.#شزنگ نیز تک نماد پر عرضه گروه است.


۹:۰۷

در اولین روز معاملاتی هفته شاهد روند مثبت و منفی در نمادهای بورسی هستیم؛ #فولاد #شستا #شفا مثبت‌سازان شاخص و #بورس و #کالا منفی‌سازان اصلی هستند.


۸:۴۶

برترین‌های تقاضای #بورس

#شفا

#دیران

#پارند

بیشترین عرضه بورس

#وسخوز

#وسرضوی

#وسخراج

برترین‌های تقاضای #فرابورس

#شتوکا

#فولای

#پیزد

بیشترین عرضه فرابورس

#سمگا

#توسن

#سدبیر