به گزارش نمایندگی سایپا تهران شیرعلی نیا :بازار سهام در اولین روز معاملاتی هفته به روند منفی خود ادامه داد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از  صدای بورس؛ بازار سهام در اولین روز معاملاتی هفته به روند منفی خود ادامه داد.

کارشناسان به نیمه دوم بازار امروز امیدوارند و معتقدند با توجه به روند معاملات در گروه‌های بزرگ امکان رشد شاخص کل وجود دارد.


۱۳:۳۰

رشد ۲۲۳ واحدی شاخص کل (۰.۰۲درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۷۹ هزار واحدی قرار داد.
شاخص‌ هم وزن نیز ۰.۰۱درصد رشد کرد.ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به دو هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رسید.

نمادهای فملی، فولاد و شبندر بیشترین تاثیر در رشد شاخص کل بورس را به عهده داشتند.

در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۲۰۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۱۹۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۳درصد یعنی ۵۰۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۹درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «هتل و رستوران» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد فملی، سفارس و فولاد لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به حآفرین، گنگین و غزر معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت ملی صنایع‌ مس‌ ایران‌ معادل ۱۷میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی ریل پرداز نو آفرین با برتری ۲۸میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۲۲ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۸۰ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۷۰ میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۲۲۰ میلیارد تومان بود.


۱۲:۲۰

کلوند و کسعدی نمادهای منفی و متعادل گروه کاشی و سرامیکی ها هستند.


۱۲:۱۵

برقی ها با برتری فروشندگان با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان بجهرم، بکهنوج مثبت و متعادل معامله می شوند.ونیرو نیز تک نماد پرتقاضای گروه است.


۱۱:۴۵

در میان افزایش قیمت گروه چند رشته ای ها وبانک و وصندوق با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند.


۱۱:۰۰

کانه های فلزی با برتری خریداران افزایش قیمت را تجربه می کنند. کدما نیز تک نماد پرتقاضای گروه است. در این میان کبافق، تاصیکو و کنور با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند.


۱۰:۵۲

زراعتی ها امروز یکپارچه مثبت افزایش تقاضا را تجربه می کنند.آبین تک نماد منفی و متعادل گروه است.زکشت, زملارد, زشریف, زماهان, زبینا و زقیام نماد های مورد توجه گروه اند.


۱۰:۴۲

بیمه ای ها با فشار فروش افت قیمت را تجربه می کنند. در این میان بپاس، دانا، کوثر، میهن، کوثر و بساما مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۱۰:۳۵

قندی ها با برتری خریداران با گرایش مثبت افزایش قیمت را تجربه می کنند.نمادهای قصفها، قلرست، قهکمت، قشهد، قمرو و قپیرا نیز نمادهای مورد توجه گروه اند. نمادهای قچار، قنیشا، قشکر و قیستو مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.در این میان قشرین، قنقش و قجام نیز پر عرضه های گروه اند.


۱۰:۲۵

بانکی ها نیز امروزبا گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کنند. وتجارت، وپاسار، وبصادر، ونوین، سامان و وشهر مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. وسالت تک نماد پر تقاضای گروه است. در این میان وبملت، وپارس، وپاسار، ونوین و و گردش منفی و متعادل معامله می شوند.


۱۰:۲۲

فلزات اساسی نیز با بهبود تقاضا در مدار مثبت و متعادل داد وستد می شوند. نمادهای فملی، فولاد، ذوب، فسرب، فاسمین، فسپا، فسبزوار، فروی و فباهنر با گرایش مثبت داد و ستد می شوند. در این میان فخوز، وسدید، فنوال، فجر، کویر، فسازان، کاوه، فرآور و فگستر با گرایش منفی داد و ستد می شوند.


۱۰:۲۰

بیشترین حجم معاملات
خودرو ۱۵۳ میلیون سهم
خپارس ۹۱ میلیون سهم
خساپا ۴۹ میلیون سهم
خگستر ۴۲ میلیون سهم
وساغربی ۳۴ میلیون سهم


۱۰:۱۵

اطلاعات بازار:
شاخص کل ۱,۳۸۰,۶۴۲
۱۸۶۴.۱۱ واحد مثبت
ارزش بازار ۵۵,۳۳۳,۰۴۵ میلیارد ریال
ارزش معاملات ۸,۰۵۶ میلیارد ریال
حجم معاملات ۱.۲۳۸  میلیارد سهم
نمادهای تاثیر گذار در شاخص
فملی ۹۹۷ واحد مثبت
فولاد ۳۶۵ واحد مثبت
شبندر ۳۰۱ واحد مثبت
شپدیس ۱۸۸ واحد منفی
فخوز ۱۴۹ واحد منفی
شپنا ۱۰۴ واحد مثبت
نوری ۹۸ واحد مثبت


۱۰:۱۰

فلزات اساسی نیز با بهبود تقاضا در مدار مثبت و متعادل داد وستد می شوند. نمادهای فملی، فولاد، ذوب، فسرب، فاسمین، فسپا، فسبزوار، فروی و فباهنر با گرایش مثبت داد و ستد می شوند. در این میان فخوز، وسدید، فنوال، فجر، کویر، فسازان، کاوه، فرآور و فگستر با گرایش منفی داد و ستد می شوند.


۱۰:۰۰

در این دقایق با  بهبود تقاضا در خودرویی ها نمادهای خودرو، خساپا و خگستر با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۹:۴۵

شیمیایی ها امروز با برتری فروشندگان با گرایش منفی افت قیمت را تجربه می کنند. نمادهای شپدس، پترول ،شگویا، فارس، #شفن، شخارک، زاگرس، تاپیکو، پارس، شتوکا، خراسان و شلعاب با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند. نوری، شلرد، شاراک، آریا، شیران، بوعلی، کرماشا، شصدف و خراسان با  گرایش مثبت و متعادل معامله می شوند.


۹:۳۵

خودرویی ها نیز با نوسان منفی قیمت داد و ستد می شوند. خودرو، خساپا، خاور، خبهمن، ختور، خزر، خکار، خرینگ، خوساز و خکمک با گرایش منفی، متعادل اند. خگستر، خپارس، خزامیا، خرخت، خکاوه، خزر و، خاذین نیز مثبت و متعادل معامله می شوند.


۹:۲۲
نفتی‌ها امروز با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می‌کنند. شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شاوان، شبهرن و شراز با گرایش مثبت، متعادل‌اند. شسپا، شنفت و شرانل نیز منفی و متعادل معامله می‌شوند.


۹:۱۵
گروه قندی و زراعت کار خود را مثبت آغاز کردند.


۹:۱۰
بازار متعادل و با فشار فروش کمتر نسبت به روز گذشته و گرایش مثبت در سهم های کوچکتر آغاز به کار کرده است.


۹:۰۰
🔹برترین‌های تقاضای بورس
قهکمت
پارند
کمند

🔹بیشترین عرضه بورس
غدشت
وسینا
وسخوز

🔹برترین‌های تقاضای فرابورس
اعتماد
زقیام
زملارد

🔹بیشترین عرضه فرابورس
سدبیر
شگامرن