بازار سهام در روز گذشته روند رو به رشد خود را حفظ کرد. شاخص کل با حدود ۱۷ هزار واحد رشد در کانال یک میلیون و ۳۱۸ هزار واحد قرار گرفت.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا  به نقل از  صدای بورس بازار سهام در روز گذشته روند رو به رشد خود را حفظ کرد. شاخص کل با حدود ۱۷ هزار واحد رشد در کانال یک میلیون و ۳۱۸ هزار واحد قرار گرفت. حال باید دید در ادامه روند مثبت اما ملایم، بازار سهام امروز تحت تاثیر چه سیگنال‌هایی است.


۱۱:۱۷

برقی ها با افزایش تقاضا یکپارچه مثبت داد و ستد می شوند. #ونیرو، #مبین و #بپیوند نیز نماد های پر تقاضای گروه اند.


۱۱:۰۰

چند رشته ای ها نیز با برتری خریداران با معاملاتی سبز رنگ همراه اند. #شستا با توجه به خبر تایید افزایش سرمایه امروز مورد توجه است.


۱۰:۵۹

 در این دقایق با استقبال خریداران نمادهای فولاد و فملی نیز پرتقاضا در سقف قیمتی خود به صف نشستند.


۱۰:۵۰

کانه های فلزی با برتری خریداران یکپارچه مثبت و پر تقاضا داد و ستد می شوند. نمادهای کدما، کاما، کروی و کبافق نیز نماد های پرتقاضای گروه اند.


۱۰:۳۴

در این دقایق با افزایش تقاضا در نماد خودرو و خساپا در سقف قیمتی خود به صف نشستند.


۱۰:۱۰

اطلاعات بازار:

شاخص کل ۱,۳۴۳,۷۸۸

۲۵۴۲۸.۵۳ واحد مثبت

ارزش بازار ۵۳,۷۲۰,۳۸۴ میلیارد ریال

ارزش معاملات ۱۳,۸۵۸ میلیارد ریال

حجم معاملات ۲.۲۰۲ میلیارد سهم

نمادهای تاثیر گذار در شاخص

فارس ۳۵۱۸ واحد مثبت

فملی ۲۵۰۱ واحد مثبت

فولاد ۲۲۷۲ واحد مثبت

شستا ۱۷۷۶ واحد مثبت

وغدیر ۱۰۴۴ واحد مثبت

شپنا ۹۴۲ واحد مثبت

شپدیس ۸۷۶ واحد مثبت

بیشترین حجم معاملات :

وتجارت ۱۵۹ میلیون سهم

خودرو ۱۵۴ میلیون سهم

کرمان ۱۴۲ میلیون سهم

خساپا ۱۱۲ میلیون سهم

فاذر ۹۳ میلیون سهم


۱۰:۰۰

فلزات اساسی نیز همسو با دیگر گروه ها با برتری خریداران با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. نمادهای فولاد، فملی، فسازان، فجهان، فخوز، وسدید، فسبزوار، فزرین، کویر و فرآور نیز مثبت و متعادل معامله می شوند. نماد فسرب، فاسمین، فجر، کاوه، کیمیا، فنورد، فسپا نیز نمادهای پر تقاضای گروه اند.


۹:۴۴

خودرویی ها نیز با برتری خریداران با گرایش مثبت و پر تقاضا داد و ستد می شوند. نمادهای #خودو، #خساپا، #خگستر، #خاور، #خپارس، #خبهمن، #خزامیا، #خرینگ، #خکار و #خمحرکه و #خاهن با گرایش مثبت، متعادل اند. #خنصیر،#خمحور، #ختور و #خاذین نیز نمادهای پر تقاضای گروه اند.


۹:۳۰

در این دقایق نماد شپنا با افزایش تقاضا در سقف قیمتی خود به صف نشست.


۹:۱۵

بازار آخرین روز کاری در اولین روز زمستان را در مدار مثبت با صدرنشینی نمادهای شستا ، فارس ،شپنا آغاز کرد و شاخص کل افزایش بیش از ۳ هزار واحدی داشته است.


۸:۵۰

🔹برترین‌های تقاضای #بورس

#شستا

#کدما

#غنوش

🔹بیشترین عرضه بورس

#وسخوز

#وسرضوی

#وسخراج

🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس

#ثرود

#سپیدما

#کامیاب

🔹بیشترین عرضه فرابورس

#سدبیر

#سپهر

#حآفرین