به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : ۰۹:۴۲⏰ ذوب بر vروی قیمت ۴۳۶.۵ تومان با افزایش بیش از ۱ درصدی همراه شده است. خبر تکمیل می‌شود … ۰۹:۲۸⏰ شپنا با رشد بیش از ۱.۵ درصدی با قیمت ۴۷۶ تومان در حال معامله است. ۰۹:۲۸⏰ خودرو با افزایش بیش از ۳ درصدی بر vروی قیمت ۲۵۱ […]

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :

۰۹:۴۲⏰

ذوب بر vروی قیمت ۴۳۶.۵ تومان با افزایش بیش از ۱ درصدی همراه شده است.

خبر تکمیل می‌شود …


۰۹:۲۸⏰
شپنا با رشد بیش از ۱.۵ درصدی با قیمت ۴۷۶ تومان در حال معامله است.


۰۹:۲۸⏰
خودرو با افزایش بیش از ۳ درصدی بر vروی قیمت ۲۵۱ تومان و خساپا با قیمت ۲۲۹.۷ تومان با رشد بیش از ۱.۵ درصدی در حال معامله هستند.


۰۹:۲۷⏰
کگل با قیمت ۵۰۰ تومان نزدیک به مثبت ۱ درصد حجم معامله ۲۱ میلیونی دارد.


۰۹:۲۷⏰
شستا با رشد حدود ۲ درصدی بر روی قیمت ۱۱۰.۷ تومان حجم معامله بیش از ۲۵۰ میلیونی داشته است.


۰۹:۲۲⏰
شستا با رشد ۲.۵ درصدی به قیمت ۱۱۱۰ ریال رسیده و ارزش بازار سهم به به اندازه ۱۸۱ همت است.


۰۹:۲۰⏰
بازار امروز با فضایی مثبت آغاز به کار کرده است و شاهد رشد قیمت در اکثر گروه‌ها هستیم.


۰۹:۱۲⏰
شستا، کگل، ثشاهد، شپنا، وپارس و خودرو در صدر مثبت‌سازان شاخص قرار گرفته‌اند و شاخص با رشد بیش از ۲ هزار واحدی همراه شده است.