بورس تهران که دومین هفته بهمن‌ماه را با گام منفی آغاز کرده‌ بود، دیروز نیز در دنباله این روند نزولی، با افزایش شدت عرضه‌ها مواجه شد و شاخص کل ۵۷ هزار و ۹۰۰ واحد فروریخت. نماگر اصلی تالار شیشه‌ای ضمن ثبت این کاهش، کانال ۱.۶ میلیونی معروف خود را نیز پس از تنها بیست روز از دست داد. از سوی دیگر، نماگر هم‌وزن بازار سرمایه هم نتوانست نوار سبز روند صعودی خود را حفظ کند و با افت ۳.۸۸ درصدی، ۱۹ هزار و ۵۶۲ واحد دیگر کاهش یافت و کانال ۵۰۰ هزار واحدی خود را ترک کرد. بررسی آمار مالکیت حقیقی‌های بازار سرمایه نیز نشان می‌دهد در جریان معاملات دیروز، بیشترین خروج پول‌ حقیقی‌ها از ابتدای سال به میزان هزار و ۹۲۵ میلیارد رقم خورده است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :

۱۰:۱۰⏰
با توجه به معاملات سهم‌های گروه فلزات اساسی، پتروشیمی، پالایشی و معدنی‌ها شاهد کاهش قدرت خریدها پس از یک ساعت از شروع بازار هستیم.
خبر تکمیلی…


۱۰:۰۹⏰
در میان معاملات سرخ معدنی‌ها، فزر کمنگنر، کروی با رشد قیمت با افزایش تقاضا مواجه هستند و کاما، کبافق، کدما، کنور، کچاد و اپال با فشار فروش معامله می‌شوند.


۱۰:۰۲⏰
بیشترین حجم معاملات
خودرو ۳۱۸ میلیون سهم
خساپا ۲۳۶ میلیون سهم
شستا ۲۰۸ میلیون سهم
خگستر ۱۸۷ میلیون سهم
وبملت ۱۳۷ میلیون سهم


۱۰:۰۲⏰
اطلاعات بازار
شاخص کل ۱,۵۳۵,۹۲۸
۶۲۶۲ واحد منفی
ارزش بازار ۵۶,۴۹۸,۷۹۰ میلیارد ریال
ارزش معاملات ۲۰,۸۲۸ میلیارد ریال
حجم معاملات ۴.۰۱۱ میلیارد سهم

نمادهای تأثیرگذار در شاخص
میدکو ۱۱۰۳ واحد منفی
فولاد ۵۷۶ واحد منفی
کگل ۴۳۴ واحد منفی
فملی ۴۳۴ واحد منفی
خودرو ۳۵۲ واحد منفی
خساپا ۳۱۳ واحد منفی
شپنا ۲۵۸ واحد منفی


۰۹:۵۲⏰
اکنون حدود ۵۰۰ نماد در محدوده منفی و ۱۱۵ نماد در محدوده مثبت دنبال می‌شوند. ارزش معاملات خرد به حدود ۲ همت رسیده و حقیقی‌ها بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. مشارکت حقیقی‌ها در بخش خرید ۸۱,۸ درصد و در بخش فروش حدود ۹۲ درصد است.


۰۹:۵۱⏰
غدانه، غگیلا، غالبر، غگیلا و غدام از نمادهای مورد توجه گروه غذایی هستند و غگل، غزر، غنوش، غدیس، غچین و غویتا با فشار فروش دست به دست می‌شوند.


۰۹:۳۵⏰
گروه فلزات معاملات متعادلی دارند. نمادهای فمراد، فاسمین، فروژ، فباهنر و زنگان با رشد قیمت معامله می‌شوند و ذوب، وسدید، فخوز، فسرب، فلوله با فشار فروش دادوستد می‌شوند.


۰۹:۳۰⏰
بزرگان گروه خودرو با رشد ۱ درصدی قیمت معامله می‌شوند، اما قطعه‌سازی‌ها عمدتاً با افت همراه هستند.


۰۹:۲۹⏰
در حال حاضر تعداد نمادهای منفی بیشتر از مثبت‌ها شده است. اکنون ۲۵۵ نماد سبزپوش و ۳۵۰ نماد سرخپوش دنبال می‌شوند. ۳۸ صف خرید در مجموع به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان و ۸۵ صف فروش در مجموع به ارزش ۹۴۰ میلیارد تومان در بازار وجود دارد.


وضعیت بازار در مرحله گشایش

۲۵ صف خرید ۱۱۸ میلیارد تومانی
به صدرنشینی لازما، فمراد، دحاوی، خفولا و حشکوه

۹۱ صف فروش ۷۱۰ میلیارد تومانی
به صدرنشینی وسالت، گشان، خبنیان، خکاوه و خاور