به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، در آگهی‌های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۷۸ هزار کیلومتر ۹۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۷۵ هزار کیلومتر، ۹۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، در آگهی‌های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۷۸ هزار کیلومتر ۹۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۷۵ هزار کیلومتر، ۹۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

12