یک کارشناس بازار خودرو گفت: فاصله قیمتی خودرو در بازار و کارخانه در حال کاهش است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس، کاظم محمدی نیک‌خواه، کارشناس بازار خودرو گفت: پیش‌بینی می‌شود وضعیت صنعت خودرو در آینده وضعیت بهتری داشته باشد.

محمدی نیک‌خواه گفت: درحال حاضر فاصله قیمتی خودرو در بازار و کارخانه در حال کاهش است و خودرو به جایگاه خود، یعنی به کالای مصرفی تبدیل شده است.

 او افزود: پیش‌بینی می‌شود وضعیت صنعت خودرو در آینده وضعیت بهتری داشته باشد، اما چون سیاست‌هایی که اعمال می‌شود تازه و امتحان نشده هستند باید منتظر نتایج بود.