شایعات در خصوص آزادسازی قیمت خودرو منجر افزایش تقاضا در گروه خودرویی بازار سهام شده است و کلیت بورس به رنگ سبز درآمده است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس, شاخص کل بورس تا این لحظه از معاملات با رشد ۰.۳۳ درصدی همراه شده است.

نمادهای خودرو، شپنا و فملی بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص گذاشتند و درتاثیرگذاران برتر نماد منفی حضوری ندارد.

شاخص کل هم وزن نیز تا به این لحظه با رشد ۰.۵۷ درصدی همراه شده است.

ارزش معاملات خرد بازار سهام تا به این لحظه به ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

گروه رایانه و خودرو و قطعات بیشترین ارزش معاملات را در بین صنایع به خود اختصاص دادند.

حقیقی‌ها تا به این لحظه ۱۰۳ میلیارد پول به بازار سهام تزریق کردند.

سرانه خرید اشخاص حقیقی نیز به ۲۸.۶ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها به ۶.۶ میلیون تومان رسیده است.