تیر و مرداد ماه هر سال، فصل مجامع شرکت‌های بورسی بوده است. با توجه به برگزاری مجمع بخش بزرگی از شرکت‌های بازار سرمایه در دو ماه اخیر، نگاهی به عملکرد سال گذشته این شرکت‌ها داشته‌ایم.

به گزارش سایپا شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس نگاهی به عملکرد سال گذشته این شرکت‌ها نشان می‌دهد برخی از آنها توانسته‌اند سودآوری خود را افزایش دهند و علاوه بر ارزنده‌تر شدن، سود بیشتری به سهامداران خود پرداخت کرده اند. برخی شرکت‌ها با وجود وضعیت مناسب در درآمدها به دلیل افزایش یا عدم مدیریت مناسب هزینه‌ها قادر به سودسازی نبودند

 

بنابراین رویه‌های متفاوتی از حیث سودآوری و تقسیم سود شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت و در هر دسته ۱۰ شرکت اول معرفی شدند.

در ادامه دلایل قرار گرفتن شرکت‌ها به عنوان “ترین” در لیست‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مثال یک شرکت از چه طریق توانسته بهترین بهبود در سودآوری را به نام خود رقم بزند؟

این افزایش سودآوری میتواند از طریق بهبود در عملکرد و درآمدهای عملیاتی شرکت باشد.

از طریق کاهش هزینه‌های تمام شده باشد.

از طریق درآمدهای غیر عملیاتی که معمولا تکرار نمی‌شود و ممکن است فقط سال قبل اتفاق افتاده باشد.

بنابراین شناسایی محل ایجاد سود بسیار مهم و تاثیرگذار است. چرا که در ادامه یافتن پاسخ ارزندگی یا عدم ارزنده بودن یک شرکت، تنها به مقدار سودسازی آن شرکت در سال اخیر مربوط نمی‌شود و نیاز به بررسی کامل وضعیت بنیادی آن مجموعه دارد.

بهترین یا ضعیف‌ترین عملکردها

این گزارش ۱۲ حالت متفاوت از ترین‌ها را معرفی و برخی از آن‌ها را مورد بررسی بیشتر قرار داده است. فیلتر این نمادها می‌تواند فرصتی برای آغاز یک بررسی دقیق‌تر از یک شرکت با پتانسیل بالا برای خرید سهام‌ آن یا به‌عکس باشد.

 • گروه ۱ –بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، بیشترینEPSشناسایی شده مربوط به شرکت‌ها به ترتیب زیر است.

سودآورترین شرکت‌های بازار را بشناسید

۱۰ شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.

سال مالی تمام نمادهای فوق منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹ است.

پرتکرارترین صنعت در بین ۱۰ شرکت با بیشترین سودآوری به ازای هر سهم، صنعت شیمیایی با ۶ تکرار و بعد از آن فرآورده های نفتی و فلزات اساسی بوده است.

همانطور که در لیست مشاهده می شود EPS در همه ۱۰ سهم برتر نسبت به سال مالی قبل بهبود داشته و همچنین رشد قابل توجهی را تجربه کردند.

نماد شفن در بین ۱۰ نماد برتر که دومین EPS بزرگ را ساخته است، کمترین نسبت P/E را دارد که جذابیت این سهم را بیش تر کرده است.

نماد شراز بیشترین میزان رشد را در لیست ۱۰ تایی فوق تجربه کرده است که به استناد گزارش تفسیری صورت های مالی، بخش اعظم آن حاصل از افزایش نرخ ذخایر نفت و فرآورده های نفتی این شرکت بوده است. بنابراین این رشد مستقیما حاصل از بهبود در عملیات شرکت نبوده است.

 • گروه ۲ – بیشترین درصد رشدEPS که نشان دهنده‌ی تغییر مثبت و افزایش سودآوری هر سهم شرکت‌ها است به صورت زیر است:

سودآورترین شرکت‌های بازار را بشناسید

۱۰ شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.

سال مالی تمام نمادهای فوق منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹ است.

صنعت بانکی ها با ۳ تکرار سهم بیشتری در بهبود عملکرد سودآوری (از حیث درصدی) در بین ۴۴ صنعت بورس داشته است.

حفارس با بیشترین میزان رشد در سودسازی به ازای هر سهم در حالی در رتبه اول قرار گرفته است که با وجود افزایش در درآمدها نسبت به سال قبل، همچنان در عملیات زیان ده بوده و این سود حاصل از درآمدهای غیر عملیاتی بوده است. این شرکت یکی از دارایی های ثابت خود را به ازای بخشی از بدهی کلان خود تهاتر کرده است و از محل تفاوت ارزش روز دارایی با ارزش ثبتی آن سود شناسایی کرده است. بنابراین عملا این بهبود حاصل از عملیات اصلی شرکت نبوده و قابل اعتنا نمی باشد.

بانک تجارت و بانک صادرات درآمدهای عملیاتی سال ۹۹ خود را به طور چشمگیری افزایش دادند و هر دو عملکرد بسیار خوبی در بهبود عملیات خود داشته اند با این تفاوت که بانک تجارت نتوانست زیان انباشته خود را از بین ببرد، اما بانک صادرات به کمک افزایش چشمگیر در درآمدهای غیر مشاع خود از زیان خارج شده و سود انباشته ثبت کرده است.

 • گروه۳ بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، بیشترین افزایش ریالی EPS شناسایی شده به ترتیب زیر است:

سودآورترین شرکت‌های بازار را بشناسید

۱۰ شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.

سال مالی تمام نمادهای فوق منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹ است.

پرتکرارترین صنعت در بین ۱۰ شرکت با بیشترین سودآوری به ازای هر سهم، صنعت شیمیایی با ۵ تکرار و بعد از آن فرآورده های نفتی و فلزات اساسی بوده است.

همانطور که در لیست مشاهده می شود EPS در همه ۱۰ سهم برتر نسبت به سال مالی قبل بهبود داشته و همچنین رشد قابل توجهی را تجربه کردند.

نماد فپنتا در بین ۱۰ نماد برتر که بیشترین افزایش ریالی EPS را ساخته است، که دلیل اصلی آن افزایش درآمدهای عملیاتی حدود ۲ برابری برای سال مالی ۱۳۹۹ بوده است.

نماد فجر کمترین مقدار P/E را داراست که از این نظر این سهم را بسیار جذاب کرده است.

 • گروه ۴ – بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، کمترینEPSشناسایی شده به ترتیب زیر است:

سودآورترین شرکت‌های بازار را بشناسید

۱۰ شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.

سال مالی تمام نمادهای فوق منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹ است.

پرتکرارترین صنعت در بین ۱۰ شرکت با کمترین سودآوری به ازای هر سهم، صنعت خودرو و قطعات با ۳ تکرار بوده است.

همانطور که در لیست مشاهده می شود EPS به جز در نمادهای سمایه و شکف، در تمامی سهمها، نسبت به سال مالی قبل کاهش داشته است.

نماد سمایه در بین ۱۰ نماد برتر که کمترین EPS را ساخته است، که با افزایش حدود ۳ برابری درآمدهای مشاع که ناشی از سود فروش سهام شرکتها بوده، رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

بیشترین کاهش سود هر سهم برای نماد خپارس میباشد که با وجود ۴ برابر شدن درآمدهای عملیاتی، ۲۱۰۰ درصد کاهش سود به ازای هر سهم داشته است. این تفاوت ناشی از نبود درآمدهای استثنایی نسبت به سال قبل مالی است که در سال مالی ۹۹ وجود نداشته بنابراین نمیتوان بیان کرد که خپارس عملکرد غیرقابل قبولی در سال مالی ۱۳۹۹ داشته است.

 • گروه ۵ – بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، بیشترین کاهش درصدیEPS شناسایی شده به ترتیب زیر است:

سودآورترین شرکت‌های بازار را بشناسید

۱۰ شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.

سال مالی تمام نمادهای فوق منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹ است.

پرتکرارترین صنعت در بین ۱۰ شرکت با کمترین سودآوری به ازای هر سهم، صنعت خودرو و قطعات و بیمه و بازنشستگی هر کدام با ۳ تکرار است.

همانطور که در لیست مشاهده می شود مقدار EPS در تمامی سهمها عددی منفی است؛ یعنی تمامی کاهش ها منجر به زیان هر سهم شدهاند.

نماد وحافظ در بین ۱۰ نماد لیست شده، در رده دوم بیشترین کاهش درصدی EPS را قرار گرفته است. این زیان ناشی از هزینه خسارت تقریبا دو برابری نسبت به سال مالی قبل است که عمدتا از پرداخت خسارت بیمه اتومبیل-ثالت ناشی شده است.

 • گروه ۶ – بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، بیشترین کاهش ریالیEPS شناسایی شده به ترتیب زیر است:

سودآورترین شرکت‌های بازار را بشناسید

۱۰ شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.

سال مالی تمام نمادهای فوق منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹ است.

دلیل قرارگیری نماد گشان در صدر این جدول به دلیل افزایش سرمایهی بالای شرکت است بنابراین این کاهش نشان از عملکرد ضعیف شرکت نمی‌باشد.

برای اطمینان از اینکه این کاهش سود هر سهم ناشی از عملکرد شرکت بوده یا خیر باید عامل افزایش سرمایه چک شود.

 • گروه ۷ – بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، بیشترینDPSشناسایی شده به ترتیب زیر است:

سودآورترین شرکت‌های بازار را بشناسید

۱۰ شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.

سال مالی تمام نمادهای فوق منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹ است.

پرتکرارترین صنعت در بین ۱۰ شرکت با بیشترین تقسیم سود به ازای هر سهم، صنعت شیمیایی با ۶ بار تکرار است.

فپنتا علاوه بر قرارگیری در ردهی دوم تقسیم سود سال ۹۹، با رشد ۱۶۰۰ درصدی در سود تقسیمی همراه بوده است.

 • گروه ۸ – بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، بیشترین افزایشDPSشناسایی شده به ترتیب زیر است:

سودآورترین شرکت‌های بازار را بشناسید

۱۰ شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.

سال مالی تمام نمادهای فوق منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹ است.

خمحور با افزایش ۱۱۹ برابری ِDPS خود نسبت به سال قبل در صدر این جدول قرار گرفته است.

 • گروه ۹ – بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، بیشترین افزایش میزان ریالیDPS شناسایی شده به ترتیب زیر است:

سودآورترین شرکت‌های بازار را بشناسید

۱۰ شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.

سال مالی تمام نمادهای فوق منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹ است.

پرتکرارترین صنعت در بین ۱۰ شرکت با بیشترین تقسیم سود به ازای هر سهم، صنعت شیمیایی با ۶ بار تکرار است.

 • گروه ۱۰ – بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، بیشتریندرصد توزیع سودشناسایی شده به ترتیب زیر است:

سودآورترین شرکت‌های بازار را بشناسید

۱۰ شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.

سال مالی تمام نمادهای فوق منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹ است.

پرتکرارترین صنعت در بین ۱۰ شرکت با بیشترین تقسیم سود به ازای هر سهم، صنعت سیمان، آهک و گچ با ۳ بار تکرار است.

سفانو و سفارس با وجود قرارگیری در بالاترین درصد توزیع ها، نسبت به سال قبل به ترتیب ۲۵ و ۹ درصد کاهش داشتهاند.

 • گروه ۱۱ – بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، بیشترین افزایشدرصدی در درصد توزیع سود شناسایی شده به ترتیب زیر است:

سودآورترین شرکت‌های بازار را بشناسید

۱۰ شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.

سال مالی تمام نمادهای فوق منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹ است.

پرتکرارترین صنعت در بین ۱۰ شرکت با بیشترین تقسیم سود به ازای هر سهم، صنعت عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم با ۲ بار تکرار است.

 • گروه ۱۲ – بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، بیشترین افزایشواحدی در درصد توزیع سود شناسایی شده به ترتیب زیر است:

سودآورترین شرکت‌های بازار را بشناسید

۱۰ شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.

سال مالی تمام نمادهای فوق منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹ است.

پرتکرارترین صنعت در بین ۱۰ شرکت با بیشترین تقسیم سود به ازای هر سهم، صنعت عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم با ۲ بار تکرار است.