وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: طبق قانون هر ۶ ماه یکبار دهک‌بندی‌ها بررسی می‌شود

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس, پایگاه رفاه ایرانیان موضوع دهک بندی یارانه آحاد مختلف را بررسی و به آنها اعلام می کند.

شاخص های مختلف از جمله تراکنش های بانکی،مالکیت مسکن و خودرو، درآمدهای خانوار و سایر موارد در دهک بندی ها تاثیرگذار است که گاهی صدک ها میلی متری تغییر می کند.
در دولت سیزدهم هر سال یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است، از شهریور ۱۴۰۰ تا سه ماه ۱۴۰۲، یک میلیون و ۹۷۰ هزار فرصت شغلی ثبت شده که قابل راستی آزمایی است.