نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بخشنامه اخیر دادستان کل کشور مبنی بر تلقی برگ سبز به عنوان سند مالکیت خودرو در راستای جانب داری قوه قضاییه از مردم صورت گرفته است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بخشنامه اخیر دادستان کل کشور مبنی بر تلقی برگ سبز به عنوان سند مالکیت خودرو در راستای جانب داری قوه قضاییه از مردم صورت گرفته است.

حسن نوروزی تلقی برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو را اقدامی واقع بینانه و جانب دارانه قوه قضاییه از مردم توصیف و عنوان کرد: معطلی مردم پشت در دفترخانه ها و خالی کردن جیب آنها از لحاظ قانونی، شرعی وعرفی صحیح نیست.

وی با بیان اینکه تصمیمات دادستان کل کشور پشتوانه نظام و عموم مردم است، گفت: این اقدام در جلب رضایت مردم بسیار موثر است و بدین منظور پلیس راهور باید هر چه سریع تر نسبت به اجرای این ابلاغیه اقدام کند که خوشبختانه در حال انجام است.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مشکلات صنعت خودرو افزود: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد سهام خودروسازی در اختیار مردم است این سهامداران هستند که باید مدیران عامل خودروسازی را تعیین کنند. بنابراین صنعت خودرو را باید به صاحبان آن که سهامداران خودرو هستند، واگذار کرد زیرا با خروج دولت از این صنعت میزان تولید افزایش،قیمت خودرو کاهش و خودروسازی کشور رونق خواهد یافت.

نوروزی با بیان اینکه دولت تنها باید ناظر بر صنعت خودرو باشد، اظهار داشت: با خروج دولت از صنعت خودرو فروش خودرو در بورس و یا نمایندگی ها اهمیتی نخواهد داشت چرا که با خروج دولت ناخودآگاه قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت کمتر از ۱۰ درصد از سهم خودروسازی کشور را در اختیار دارد حق انتخاب مدیران عامل و دخالت در صنعت خودرو را ندارد و رشد این صنعت در سایه واگذاری آن به بخش خصوصی میسر خواهد شد.