بازار سرمایه سال جاری را به خوبی شروع کرد و در ابتدا روزهای بهاری و سبزرنگی در بازار سرمایه حاکم بود، اما همانطور که بر هیچ کسی پوشیده نیست، این وضعیت نتوانست با دوام زیادی همراه باشد و از اواسط اردیبهشت ماه تا به این لحظه ورق برگشته و بیش از پیش، اندک اعتماد باقی‌مانده سرمایه‌گذاران را بر باد فرستاده است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : همچنین با نگاه کوتاهی به وضعیت بازارهای موازی همچون طلا، دلار، سکه، ارز، مسکن و خودرو و غیره هم می‌توان دید که وضعیت درستی ندارند و پول جدیدی به سمت آنها هم نمی‌رود، بنابراین با نگاهی به وضعیت حاکم بر بازار سرمایه و سایر بازارهای موازی به نظر می‌رسد، این روزها نقدینگی به سمت صندوق‌های بادرآمد ثابت می‌رود.

گرچه توسعه هر نوع ابزار سرمایه‌گذاری در بازار به رونق آن و فعالیت‌های مالی کمک می‌کند اما افزایش شدید تمایل سرمایه‌گذاران به صندوق‌های با درآمد ثابت، واقعیت دیگری را نیز آشکار می‌کند: افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر به دلیل کاهش اعتماد و ابهام نسبت به آینده.

میزان رشد
با بررسی ارزش کل صندوق‌های بادرآمد ثابت مشخص شد که در تاریخ ۲۹ اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۱) این عدد چیزی در حدود ۴،۱۵۶،۴۳۲،۵۱۴ میلیون ریال بود. اما در اواخر اردیبهشت که ماه خوبی برای بازار سرمایه نبود و از اواسط آن شاخصی که به اوج خود رسیده بود، رفته رفته شروع به ریزش کرد، ارزش صندوق‌ها به عدد ۴،۳۶۰،۷۹۸،۱۵۵ میلیون ریال رسید و در نهایت با بررسی این آمارها در تاریخ ۱۷ مرداد ماه (روزی که گزارش تهیه شد) به عدد ۵,۳۱۷,۷۸۸.۵۸ میلیون ریال دست پیدا کرد. بنابراین طبق آنچه بررسی شده از ابتدای سال تاکنون ارزش کل صندوق‌های بادرآمد ثابت در حدود ۲۸ درصد رشد داشته است.

حرکت نقدینگی به سمت درآمدثابت‌ها 

در فروردین ماه سال جاری به میزان ۳،۹۵۱ میلیارد تومان پول حقیقی از این صندوق‌های خارج شد و در مقابل، میزان ورودی پول حقیقی ۲،۹۹۱ میلیارد ریال بود. بنابراین در اوایل سال جاری وضعیت صندوق‌های درآمد ثابت آن قدرها هم خوب نبود و میزان خروجی پول از ورودی‌ها بیشتر بود. در اردیبهشت‌ماه اما وضعیت به مراتب بهتر شد و در حالی که میزان خروجی پول حقیقی ۴،۱۸۰ میلیارد تومان بود، میزان ورودی پول چیزی در حدود ۶،۷۶۴ میلیارد تومان ثبت شد.
همچنین در ادامه با بررسی وضعیت در خردادماه مشاهده شد که میزان خروج پول حقیقی چیزی در حدود ۸۹۸ میلیارد تومان بود، اما از سمت دیگر به مراتب ورودی پول حقیقی بسیار بیشتر از خروجی بود و به عدد ۴،۸۵۲ میلیارد تومان رسید، اما باز هم به نسبت به ماه پیشین خود یعنی اردیبهشت ماه کاهشی‌تر بود. در تیرماه هم میزان خروج تا حدودی بیشتر از ماه قبل خود یعنی خرداد ماه و ورود هم تا حدودی کمتر از ماه قبلی خود خرداد ماه بود. بر این اساس میزان خروج ۱،۴۵۵ میلیارد تومان و میزان ورود ۳،۹۶۶ میلیارد تومان به ثبت رسید.

حرکت نقدینگی به سمت درآمدثابت‌ها 

وضعیت صندوق‌های بادرآمد ثابت در مردادماه
همچنین با بررسی ورود و خروج روزانه پول حقیقی از/به صندوق‌های درآمد ثابت در مردادماه مشخص شد که تا روز ۱۷ مردادماه (تهیه این گزارش) تنها سه روز خروج پول را شاهد بودیم که بیشترین میزان آن مربوط به روز ۱۴ مردادماه است، که چیزی به میزان ۸۶۲ میلیارد تومان نقدینگی از این صندوق‌ها خارج شد و همچنین از ابتدای ماه نیز صندوق‌ها شاهد حجم ورود پول‌های مختلفی به میزان ۴۹۲،۲۸۴،۳۵۳،۶۳۰،۵۶،۲۲۷،۱۸۴،۲۳۵ و ۷۴ میلیارد تومان بود.

حرکت نقدینگی به سمت درآمدثابت‌ها 

بنابراین در روزهای ابتدایی ماه میزان ورود پول‌ها بیشتر بود و در روز ۴ مردادماه ۶۳۰ میلیارد تومان نقدینگی وارد صندوق‌های درآمد ثابت شد که بیشترین میزان در مرداد ماه بود و کمترین میزان ورودی پول روز هشتم مرداد ماه اتفاق افتاد که به میزان ۵۶ میلیارد تومان بود.

صندوقی با چندین مزیت
محسن اسلامی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت ترنج سودمند با اشاره به اینکه در حال حاضر نقدینگی در دست صندوق‌های بادرآمدثابت است، گفت: برای این موضوع چندین دلیل را می‌توان متصور شد، در ابتدا اگر بخواهیم صندوق‌های بادرآمد ثابت را با اصلی‌ترین رقیب آن‌ها یعنی سپرده‌های بانکی مقایسه کنیم، چندین مزیت دارند که این مزیت‌ها هم روز به‌روز بیشتر می‌شوند و هم قابل توجه‌تر می‌شوند، همچنین جذابیت بعدی که نسبت به سپرده‌های بانکی دارند این موضوع است که اینها نقد شونده‌تر هستند، برای مثال زمانی که فرد سپرده‌های بانکی بلندمدت افتتاح می‌کند تا چند وقت و فرضا یک ماه، سه ماه و تا یک سال نمی‌تواند به منابع خود دسترسی داشته باشد و اگر که برداشت وجهی هم در اینجا شکل بگیرد مشمول نرخ شکست می‌شود، ولی قالب صندوق‌های با درآمدثابت به این شکل نیستند، یعنی نقدشوندگی دارند و اینگونه صندوق‌هایی که به صورت ETF باشند هر زمان قصد فروش آنها وجود داشته باشد، می‌توانند تا یک روز به وجوه آن دسترسی پیدا کند و یا در صندوق‌های صدور ابطالی نیز فرآیند مشابهی وجود دارد. وی افزود: همچنین اینها عمدتا نقدشونده هستند و اینکه مشمول جریمه یا نرخ شکست نمی‌شوند و از بازدهی فرد کم نمی‌کند و این یکی از مهمترین موضوعات است و نکته بعدی این است که برای صندوق‌های بادرآمد ثابت یک بحث دیگری که وجود دارد این است که این صندوق‌ها می‌توانند منابع خود را در سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار بادرآمد ثابت و بخش اندکی را در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند و این تشکیل پرتفوی وجوه باعث می‌شود تا صندوق‌های بادرآمد ثابت بتوانند به یک بازدهی بیشتری نسبت به سپرده‌های بانکی برسند.
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت ترنج سودمند افزود: برای اشخاص حقیقی سپرده‌های بانکی در حال حاضر می‌توان بازدهی گرفت و این بازدهی‌ها در حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد است، در حال حاضر صندوق‌های بادرآمد ثابت زیادی در بازار سرمایه کشور هستند که می‌توانند بازدهی‌های ۲۶ تا ۲۸ درصدی به سرمایه‌گذاران خود اعطا کنند، بنابراین، این دومین مزیت صندوق‌های بادرآمد ثابت نسبت به سپرده‌های بانکی است.
اسلامی در ادامه عنوان داشت: موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد وضعیت نسبتا باثباتی است که در بازارهای موازی ما شکل گرفته است، برای مثال در بازار ارز و طلا، بازار مسکن و یا بازار خودرو دیده می‌شود که در چند ماه گذشته انتظارات تورمی کمی فروکش کرده است و همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان از کنترل رشد نقدینگی دارد و نسبتا شرایط با ثباتی را تجربه می‌کنیم و نرخ تورم مورد انتظار نیز کمی کاهش پیدا کرده است، بنابراین، این دید را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهد که بحث سرمایه‌گذاری در صندوق های بادرآمد ثابت به عنوان بخشی از پرتفوی سرمایه گذاری که تشکیل می‌دهند، می‌تواند یکی از گزینه‌های مدنظر سرمایه‌گذاری باشد، البته حالت عکس آن را نیز شاهد بودیم که در ماه‌های انتهایی سال که بازار سرمایه ما نوسان و رشدی را تجربه کرد و همچنین بازارهای دیگر، به اصطلاح وقتی که پول داغ افزایش پیدا می‌کند به این دلیل است که سرمایه گذاران تورم انتظاری بسیار بالایی را متصور هستند و ترجیح می‌دهند که بر دارایی‌ها سرمایه کنند که بتوانند تورم مورد انتظار را پوشش دهند، به این دلیل غالبا خروج از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت در شرایط کنونی و روزهایی که طی چند ماه گذشته و در حال حاضر سپری می‌کنیم، وجود ندارد. همچنین وی در ادامه افزود: در این شرایط سایر بازارهای موازی شرایط آرامی را پیش می‌برند بنابراین بازار صندوق‌های درآمد ثابت و یا به اصطلاح صندوق‌های فیکس این کام ما در حال حاضر شرایط رو به رشدی را پیش می‌برند.
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت ترنج سودمند در نهایت سخنان خود را اینگونه جمع‌بندی و عنوان کرد: در ابتدا باید گفت روز به روز دانش و آگاهی افراد سرمایه‌گذار بیشتر می‌شود و این ابزارها بیشتر شناخته می‌شوند و همچنین اعتماد سرمایه‌گذاران بیشتر به بازار سرمایه جلب می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاران با آگاهی از مزیت‌های موجود، این ابزار یعنی صندوق‌های بادرآمدثابت را به سپرده‌های بانکی روز به روز ترجیح می‌دهند و مورد بعدی این است که شرایط انتظارات تورمی کمی باثبات‌تر شده است و روزهایی را سپری می‌کنیم که به اصطلاح بازارهای موازی داغ نیستند و سرمایه‌گذاران در حال حاضر این تصمیم را دارند که یک بخشی از سبد دارایی خود را به ابزارهای کم ریسکی همچون صندوق‌های بادرآمدثابت اختصاص دهند