به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : لیست قیمت جدید انواع باتری خودرو در بازار تهران روز سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ اعلام شد. قیمت باطری خودر نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی نداشته و تقریبا فعلا قیمت ها ثابت مانده است. در مشاهده لیست قیمت جدید باتری ها به دو نکته زیر توجه فرمایید: ۱ […]

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : لیست قیمت جدید انواع باتری خودرو در بازار تهران روز سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ اعلام شد. قیمت باطری خودر نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی نداشته و تقریبا فعلا قیمت ها ثابت مانده است.

در مشاهده لیست قیمت جدید باتری ها به دو نکته زیر توجه فرمایید:

۱ : مبالغ به تومان است.
۲ : قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل، محاسبه شده است.

باتری سپاهان
آمپر اوربیتال وان اتمی اوربیتال وان سیلور اوربیتال پریمیوم سوزوکی
۳۵ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
۴۵ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
۵۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
۵۵ ۷۱۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
۶۰ ۷۷۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
۶۰D ۸۱۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
۶۶ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
۷۰ ۹۲۰,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
۷۴ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
۸۸ ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰
۹۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
۱۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰
۱۵۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۷۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰ ۲,۱۹۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۹۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰

 

آمپر صبا باتری
۵۰ ۵۵۰,۰۰۰
۵۵ ۵۹۰,۰۰۰
۶۰ ۶۴۰,۰۰۰
۶۰D ۶۶۰,۰۰۰
۶۶ ۶۸۰,۰۰۰
۷۰ ۷۲۰,۰۰۰
۷۴ ۷۴۰,۰۰۰
۸۸ ۸۹۰,۰۰۰
۹۰ ۸۹۵,۰۰۰
۱۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰
۱۵۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۷۰ ۱,۶۶۰,۰۰۰
۲۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰

 

آمپر سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
۵۰ ۵۵۰,۰۰۰
۵۵ ۵۹۰,۰۰۰
۶۰ ۶۴۰,۰۰۰
۶۰D ۶۶۰,۰۰۰
۶۶ ۶۸۰,۰۰۰
۷۰ ۷۲۰,۰۰۰
۷۴ ۷۴۰,۰۰۰
۸۸ ۸۹۰,۰۰۰
۹۰ ۸۹۵,۰۰۰
۱۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰
۱۵۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۷۰ ۱,۶۶۰,۰۰۰
۲۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰

 

آمپر باتری های زیتکس ، ولف، پرستیژ شرکت برنا باتری
۳۵ ۶۲۰,۰۰۰
۴۵ ۷۱۰,۰۰۰
۵۰ ۶۹۰,۰۰۰
۵۵ ۷۳۰,۰۰۰
۶۰ ۷۹۰,۰۰۰
۶۲ ۸۱۰,۰۰۰
۶۶ ۸۷۰,۰۰۰
۷۰ ۹۴۰,۰۰۰
۷۴ ۹۷۰,۰۰۰
۸۸ ۱,۱۵۰,۰۰۰
۹۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
۱۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
۱۵۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰ ۲,۱۹۰,۰۰۰
۱۹۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰
۲۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰