بازار لاستیک خودرو این روزها نسبتا درآرامش و ثبات بسر میبرد و فعلا خبری از نوسانات شدید قیمت نمی باشد. البته که قیمت لاستیک خودرو به خصوص وارداتی ها وابسته به قیمت ارز می باشند ولی چون بازار ارز فعلا درتلاطمات خاصی بسر نمی برد بازار لاستیک خودرو هم تحت نوسانات خاصی قرار ندارد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : بازار لاستیک خودرو این روزها نسبتا درآرامش و ثبات بسر میبرد و فعلا خبری از نوسانات شدید قیمت نمی باشد. البته که قیمت لاستیک خودرو به خصوص وارداتی ها وابسته به قیمت ارز می باشند ولی چون بازار ارز فعلا درتلاطمات خاصی بسر نمی برد بازار لاستیک خودرو هم تحت نوسانات خاصی قرار ندارد.

لاستیک های کومهو از کیفیت خوبی برخوردار میباشند و درنسخه کره ای قیمت کمی بیشتر را نسبت به نسخه های تولید شده در کشورهای دیگر دارد.

در جدول زیر می توانید قیمت جدید انواع لاستیک های برند کموهو را مشاهده نمایید:

عنوان مدل کشور سازنده قیمت (تومان)

لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۶۵/۶۵R13

SOLUS HS11 کره جنوبی ۱,۶۵۰,۰۰۰

 کومهو  سایز ۱۷۵/۷۰R13

SOLUS HS11 کره جنوبی ۱,۷۵۰,۰۰۰

 کومهو سایز ۲۲۵/۴۵ZR17

ECSTA HS51 کره جنوبی ۴,۰۰۰,۰۰۰

 کومهو CRUGEN HP91 سایز ۲۳۵/۵۰ZR18

CRUGEN HP91 کره جنوبی ۵,۲۰۰,۰۰۰

 کومهو  XL سایز ۲۲۵/۴۵ZR18

ECSTA PS71 کره جنوبی ۴,۵۰۰,۰۰۰

 کومهو XL سایز ۲۳۵/۴۵ZR18

ECSTA PS71 کره جنوبی ۵,۳۰۰,۰۰۰

 کومهو  XL سایز ۲۱۵/۵۵ZR16

ECSTA HS51 کره جنوبی ۳,۸۵۰,۰۰۰

کومهو  سایز ۱۸۵/۷۰R13

SOLUS HS11 کره جنوبی ۲,۰۰۰,۰۰۰

 کومهو  سایز ۱۹۵/۶۰R15

SOLUS HS11 کره جنوبی ۲,۱۰۰,۰۰۰

 کومهو  سایز ۲۰۵/۶۵R14

ECSTA HS51 کره جنوبی ۳,۰۵۰,۰۰۰

 کومهو سایز ۲۳۵/۵۵R19

CRUGEN PREMIUM KL33 کره جنوبی ۵,۷۰۰,۰۰۰

کومهو SOLUS KL21 سایز ۲۲۵/۵۵R18

SOLUS KL21 کره جنوبی ۵,۴۵۰,۰۰۰

 کومهو  سایز ۳۱/۱۰۵R15LT

ROAD VENTURE KL71 MT کره جنوبی ۶,۰۰۰,۰۰۰

 کومهو  XL سایز ۲۱۵/۴۰ZR18

ECSTA PS71 کره جنوبی ۳,۴۵۰,۰۰۰

 کومهو  سایز ۱۸۵/۶۵R15

SOLUS HS11 کره جنوبی ۱,۹۰۰,۰۰۰

 کومهو  سایز ۱۷۵/۶۰R13

SOLUS HS11 کره جنوبی ۱,۸۵۰,۰۰۰

 کومهو  سایز ۱۸۵/۶۵R14

SOLUS HS11 کره جنوبی ۲,۳۰۰,۰۰۰

 کومهو  XL سایز ۲۱۵/۴۵ZR18

ECSTA PS71 کره جنوبی ۴,۲۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو  سایز ۱۹۵/۵۵R16

ECSTA HS51 کره جنوبی ۳,۵۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو  سایز ۲۴۵/۷۰R16

ECSTA X3 KL17 کره جنوبی ۴,۹۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو XL سایز ۲۱۵/۴۵ZR17

ECSTA PS71 کره جنوبی ۳,۷۵۰,۰۰۰

 کومهو XL سایز ۲۴۵/۴۵ZR18

ECSTA PS71 کره جنوبی ۵,۳۰۰,۰۰۰

کومهو  سایز ۲۲۵/۵۰ZR18

ECSTA PS31 کره جنوبی ۵,۲۰۰,۰۰۰

کومهو ECSTA HS51 سایز ۲۰۵/۵۵R16

ECSTA HS51 کره جنوبی ۳,۷۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو  سایز ۲۰۵/۵۰R16

ECSTA HS51 کره جنوبی ۳,۴۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو  سایز ۲۲۵/۵۵R16

ECSTA HS51 کره جنوبی ۴,۰۰۰,۰۰۰

 کومهو XL سایز ۲۳۵/۷۰R16

CRUGEN PREMIUM KL33 کره جنوبی ۴,۲۰۰,۰۰۰

 کومهو ECSTA HS51 سایز ۲۰۵/۶۰R14

ECSTA HS51 کره جنوبی ۲,۹۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو  سایز ۱۹۵/۶۰R14

SOLUS HS11 کره جنوبی ۲,۸۵۰,۰۰۰

 کومهو سایز ۲۲۵/۷۰R15 ساختار ۸ لایه

PORTRAN KC53 کره جنوبی ۳,۵۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو سایز ۲۳۵/۶۰R17

SOLUS KH16 کره جنوبی ۳,۸۰۰,۰۰۰

 کومهو سایز ۲۱۵/۴۵ZR17

ECSTA HS51 کره جنوبی ۳,۷۰۰,۰۰۰

 کومهو سایز ۱۸۵/۶۰R13

SOLUS HS11 کره جنوبی ۲,۰۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو  سایز ۲۱۵/۵۰R17

SOLUS KH17 کره جنوبی ۴,۰۵۰,۰۰۰

 کومهو  سایز ۲۲۵/۵۵R18

CRUGEN PREMIUM KL33 کره جنوبی ۵,۳۵۰,۰۰۰

لاستیک کومهو  سایز ۲۴۵/۶۵R17

CRUGEN HP71 کره جنوبی ۵,۳۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو سایز ۱۹۵/۵۵R15

SOLUS HS41 کره جنوبی ۳,۰۰۰,۰۰۰

 کومهو سایز ۱۹۵/۵۰R16

ECSTA HS51 کره جنوبی ۳,۵۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو  سایز ۲۰۵/۶۵R15

ECSTA HS51 کره جنوبی ۳,۰۵۰,۰۰۰

لاستیک کومهو سایز ۱۷۵/۵۰R15

ECOWING ES01 KH27 کره جنوبی ۳,۰۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو سایز ۲۱۵/۵۵R17

Solus TA31+ کره جنوبی ۴,۰۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو سایز ۲۶۵/۶۰R18

CRUGEN PREMIUM KL33 کره جنوبی ۶,۰۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو سایز ۲۳۵/۶۰R17

CRUGEN PREMIUM KL33 کره جنوبی ۴,۲۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو سایز ۲۳۵/۵۵ZR18

ECSTA HS51 کره جنوبی ۵,۴۰۰,۰۰۰