براساس آخرين گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، سه محصول تيبا، تيبا۲ و ساينا توليد گروه خودروسازي سايپا موفق به اخذ سه‌ستاره کیفی شدند.

براساس آخرين گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، سه محصول تيبا، تيبا۲ و ساينا توليد گروه خودروسازي سايپا موفق به اخذ سه‌ستاره کیفی شدند.

اين خودروها كه پيشتر در تست‌هاي اين شركت، دو ستاره كيفي كسب كرده بودند، در آخرين آزمون‌هاي استانداردي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، موفق به كسب سه ستاره شدند تا بدين ترتيب صحت ارتقاء كيفيت اين محصولات نيز تاييد شود.

پيشتر دو خودرو كوييك و سايپا۱۵۱ نيز موفق به كسب سه ستاره كيفي شده بودند تا بدين ترتيب با توجه به توقف توليد خودروهاي خانواده پرايد، ديگر هيچ خودرو تک ستاره یا دوستاره‌اي در گروه خودروسازي سايپا توليد نشود.

موفقيت گروه خودروسازي سايپا در ارتقاي سطح كيفي محصولات خود، در شرايط تحريم و محدوديت‌هاي موجود اقتصادی، بيانگر تلاش مستمر اين گروه جهت انجام همه تست هاي فني و كيفي و بازرسي مدون از محصولات توليدي در كنار تلاش برای جلب رضايت مشتريان است.