قیمت خودروهای داخلی در بازار هفته گذشته با نوسان قیمت همراه بود اما هفته را تعدادی از خودروها با کاهش قیمت نسبت به آغاز هفته گذراندند. قیمت پراید ۱۱۱ در شنبه هفته گذشته ۱۵۵ میلیون تومان اما در بازار روز جمعه ۱۵۳ میلیون تومان ثبت شده است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، قیمت خودروهای داخلی در بازار هفته دوم شهریور با با نوسان قیمت همراه بود و تعدادی از خودروها با افزایش قیمت و تعدادی از خودروها با کاهش قیمت همراه بودند. بخی از خودروها همچون پراید عملکرد کاهشی را ثبت کردند و پعضی از خودروها همچون ۲۰۶ تیپ دو افزایش قیمت را ثبت کردند.

عملکرد خودروها در هفته گذشته چگونه بود؟

قیمت خودرو داخلی پراید ۱۱۱ در هفته گذشته با کاهش قیمت همراه بود و به ۱۵۳ میلیون تومان رسید. در مقابل پژو ۲۰۶ تیپ دو در شنبه هفته گذشته با قیمت ۲۵۱ میلیون تومان و در جمعه ۱۹ شهریور با قیمت ۲۵۳ میلیون تومان معامله شد.

۲۰۶ تیپ پنج در هفته گذشته با افزایش قیمت زیادی همراه بود در در نهایت از قیمت ۲۹۷ میلیون تومان به قیمت ۳۰۴ میلیون تومان رسیده است. در مقابل پژو پارس LX در هفته گذشته با کاهش قیمت همراه بود و شنبه گذشته با قیمت ۳۰۷ میلیون تومان و جمعه ۱۹ شهریور با قیمت ۲۹۴ میلیون تومان ثبت شد.

دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ بدون تغییر قیمتی نسبت به هفته گذشته همچنان با قیمت ۵۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود. دنا پلاس اتوماتیک در روز جمعه افزایش قیمت را ثبت کرده است.