وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه روابط بین قطعه سازی و خودروسازی روابط غلطی است و باید اصلاح شود، گفت: برنامه‌ای که برای بهبود صنعت خودرو تعریف کردیم، به درستی پیش می‌رود و تا دو سال آینده حتما شاهد صنعت خودرو به روز، در حوزه سوخت و قیمت خواهیم بود.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، رضا فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت در جمع خبرنگاران درباره بدهی‌های خودروسازان گفت: برنامه مالی ایران خودرو و سایپا که عمده بدهی‌ها و مطالبات مربوط به آن هاست، تعریف شده است. یکی از این بخش‌ها مدیریت جریان نقدینگی خودروسازهاست که درحال حاضر در حال انجام است.

او ادامه داد: بحث دیگر مربوط به کاهش هزینه‌های سر بار خودروهاست و بحث بعدی اصلاح ساختار مالی شرکت هاست که آن هم در حال انجام است.

فاطمی امین بیان کرد: خودرو ساز‌ها میزان انباشته بالایی دارند و بدهی‌های زیادی به قطعه سازان دارند. این واقعیت‌هایی است که وجود دارد.

او نوید داد: برنامه‌ای که برای بهبود صنعت خودرو تعریف کردیم، به درستی پیش می‌رود و تا دو سال آینده حتما شاهد صنعت خودرو به روز، در حوزه سوخت و قیمت خواهیم بود.

فاطمی امین درباره داخلی سازی قطعات خودرو توضیح داد: یکی از ۱۰ طرح برنامه ریزی شده بحث اصلاح ساختار صنعت است. روابط بین قطعه سازی و خودروسازی روابط غلطی است و باید اصلاح شود.

او بیان کرد: ما دنبال مجموعه سازی هستیم یعنی اگر یک خودرو ساز قرار است با ۸ قطعه ساز کار کند هم مدیریت آن، سخت است و هم قیمت و کیفیت آن متفاوت خواهد بود.

وزیر صمت گفت: در مجموعه سازی، خودرو ساز با حدود ۷۰ مجموعه ساز، کار خواهد کرد و مجموعه سازان با قطعه سازان کار خواهند کرد. این ساختاری است که در اکثر صنایع خودروسازی در جهان موفقیت آمیز بوده است.