دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت‌های متخلف خودرویی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت‌های متخلف خودرویی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
در این پرونده نزدیک به ۱۰۰ متهم حقیقی و حقوقی محاکمه می‌شوند که در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش خودرو، با دستکاری در سامانه مربوطه اقدام به ثبت سفارش خودرو‌های خارجی کرده و ارز دولتی دریافت کرده اند.

افراد حاضر در این جلسه به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور متهم شده‌اند.

دومین جلسه این پرونده در حال برگزاری است و یزدانی نماینده دادستانی در حال قرائت کیفر خواست بیش از ۲۵۰ صفحه‌ای متهمان است.