وزارت صمت با افزایش عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خودرو، سعی بر این دارد تا میزان سرمایه‌گذاری متقاضیان را برای خودرو کاهش دهد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، سخنگوی وزارت صمت درباره کاهش قیمت بازاری خودرو اظهار نظر کرد.

امید قالیباف اعلام کرد: وزارت صمت باید عرضه خودرو را به جایی برساند که مقدار افزایش قیمتی که به خودرو می‌رسد کمتر از مقدار تورم باشد و در این صورت تقاضای سرمایه‌گذاری برای خودرو پایین می‌آید.

وی در برنامه تهران ۲۰ ادامه داد: با تغییر در نوسانات قیمت دلار، قیمت خودرو هم تغییر خواهد کرد و برای کنترل قیمت خودرو کاری به جز عرضه زیاد خودرو از دست ما برنمی‌آید.