عضو هیات رییسه انجمن قطعه سازان گفت: حذف قیمت گذاری دستوری و خصوصی سازی صنعت خودرو مهمترین و تاثیرگذارین راه‌حل‌های برون رفت صنعت خودرو از بحران است و قطعه سازان از عملیاتی شدن هر دو این‌ها استقبال می‌کنند.

به گزارش سایپا ته آن شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس,امیرحسین جلالی در واکنش به خرید بلوک سهام ایران خودرویی بانک صادرات تصریح کرد: مدتی است واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی مطرح بوده است. در سال‌های دهه ۸۰ واگذاری‌ها از طریق دورزدن قانون از طریق سهام تودلی به بیراهه رفت و دو سال پیش نیز بعد از دستور رییس جمهوری در این خصوص جدیتی دیده نمی شد حتی سال گذشته تفاهم نامه ای بین وزارتخانه ها امضا شد اما عملیاتی نشد. واگذاری های اخیر نشان می دهد که اراده دولت در زمینه خصوصی سازی جدی است.

وی افزود: در دنیا بسیار مرسوم است که بخش خصوصی صنایع بحرانی و ورشکسته را می خرد و احیا می کند. در ایران تجربه‌های بدی وجود داشته که صرفا به منظور تصاحب زمین ها خریدار اقدام به خرید شرکت دولتی کرده است. اما در مواردی که فعال زنجیره تامین صنعت ورود کرده موفق شده زنجیره ارزش را قدرتمندتر کند. از این رو اگر خریداران سهام خودروسازی کسانی باشند که دغدغه تولید دارند می توانیم به آینده صنعت امیدوار شویم و اغلب قطعه سازان از برقرار شدن جریان رقابتی و سالم در خودروسازی دفاع می کنند.

عضو هیات رییسه انجمن قطعه سازان تاکید کرد: تجربه واگذاری ها به خصولتی ها هیچ دستاورد مثبتی نداشته است.

جلالی گفت: اغلب قطعه سازان می دانند بار کج به منزل نمی رسد و ادامه کار خودروسازی با زیان انباشته ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی به دلیل قیمت گذاری دستوری و بهره وری پایین ناشی از دولتی بودن ممکن نیست. بطور طبیعی باید گفت و گوها و جلسات کارشناسی برای فعالیت در فضای رقابتی و غیر دستوری، بین قطعه سازان و سیاستگذاران اتفاق بیفتد و ما از گونه بحث و تبادل نظر در این خصوص استقبال می کنیم. چاره ای جز جراحی علمی و اثر بخش نداریم اما می توانیم عوارض آن را کاهش دهیم.