در اصلاح بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲، خرید هرگونه خودرو خارجی توسط ادارات ممنوع شده است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور، بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را اصلاح کرد.

در مصوبه هییت دولت درباره اصلاح ضوابط اجرایی بودجه آمده است، در بند (۲) ماده (۴) پیش از عبارت «وزارت امور خارجه عبارت در رسته سیاسی و سایر رسته‌های مرتبط» الحاق می‌شود.

۲- ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۸- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.

تبصره – اداراتی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقاء سطح می‌یابند و همچنین خرید خودروی وانت جهت راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند. سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.»

۳- ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود.

الف- در بند (۱) عبارت تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی به عبارت تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده اصلاح می‌شود.

ب- در بند (۲) پس از عبارت با اعلام سازمان، عبارت «و با رعایت ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶» الحاق می‌شود.

پ- در انتهای بند (۳) عبارت و خزانه‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان حسابداری اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد. حذف می‌شود.

۴ – ماده (۴۰) به (۴۱) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (۴۰) الحاق می‌شود:

«ماده ۴۰- نحوه هزینه کرد منابع موضوع بند (ز) تبصره (۷) قانون بر اساس دستورالعملی است که به صورت مشترک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.»