در حالی که تا کنون هزینه صدور کارت سوخت که در زمان ثبت درخواست کارت سوخت المثنی از متقاضیان دریافت می شد، ۱۰ هزار تومان بود، این هزینه اخیرا به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس، با آنکه تا کنون بیش از دوبرابر تعداد خودروها و موتورسیکلت‌های کشور کارت سوخت صادر شده، باز هم روزانه درخواست‌های جدید صدور کارت سوخت المثنی در مراکز پلیس ۱۰+ ثبت می‌شود.

افرادی که به هر علت کارت سوخت وسیله نقلیه خود را در اختیار ندارند و یا کارتشان مفقود شده، می‌توانند تقاضای خود را مبنی بر صدور کارت سوخت المثنی ثبت کنند.

در حالی که تاکنون هزینه صدور کارت سوخت که در زمان ثبت درخواست کارت سوخت المثنی از متقاضیان دریافت می‌شد، ۱۰ هزار تومان بود، این هزینه اخیراً به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

در وبسایت رسمی درگاه خدمات الکترونیک انتظامی در این باره آمده است: «تعرفه این خدمت (صدور المثنی کارت سوخت) مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (صدهزارتومان) می‌باشد که از طریق دستگاه‌های کارتخوان موجود در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی دریافت می‌شود.»