به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، قیمت خودروهای داخلی همانند بسیاری از بازارهای کشور از تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، یعنی زمان پیروزی ابراهیم رئیسی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ۱۶ تیر ۱۴۰۳، رشد بسیاری پیدا کرد. در ادامه فهرستی از هفت خودرو داخلی تولید ایران خودرو و […]

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، قیمت خودروهای داخلی همانند بسیاری از بازارهای کشور از تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، یعنی زمان پیروزی ابراهیم رئیسی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ۱۶ تیر ۱۴۰۳، رشد بسیاری پیدا کرد. در ادامه فهرستی از هفت خودرو داخلی تولید ایران خودرو و سایپا تهیه شده که میزان رشد و درصد رشد قیمت آنها محاسبه شده است.

افزایش قیمت خودروهای داخلی