به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :جدیدترین اظهارنظر صمت درباره از رده خارج کردن خودروهای فرسوده منتشر شد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس,قانون جدید اسقاط تبدیل به محل مناقشه میان وزارت صمت و انجمن صنفی اسقاط خودرو شده است.

سخنگوی وزارت صمت می گوید برای اینکه دارندگان خودروهای فرسوده تشویق شوند پیشنهاد واریز ۱٫۵ درصدی قیمت محصولات تولیدی شرکت های خودروساز مطرح شد تا منابع لازم برای تسهیلات دهی به دارندگان خودروهای فرسوده فراهم شود.

بر اساس سخنان امید قالیباف انجمن اسقاط، در تمامی جلسات حضور داشته و خود پیشنهاد دهنده افزایش مبلغ واریزی از یک به ۱.۵ درصد قیمت خودروها بود.

در حالی سخنگوی صمت واریز ۱٫۵ درصدی قیمت محصولات تولیدی شرکت های خودروساز را پیشنهاد انجمن اسقاط عنوان می کند که رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور معتقد است این درصد را ناکافی می داند.

محمود مشهدی شریف در این ارتباط به اکو ایران می گوید با توجه به اینکه قرار است به ازای شماره گذاری چهار خودروی نو یک خودروی فرسوده از رده خارج شود. پرداخت ۱٫۵ درصدی قیمت محصولات تولیدی در مبدا نمی تواند مشوقی برای دارندگان خودروهای فرسوده ایجاد کند.

به اعتقاد رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور چنانچه سیاست گذار بخواهد روند خروج خودروهای فرسوده را تسریع کند باید درصد در نظر گرفته شده برای پرداختی از سوی شرکت های خودروساز را افزایش دهد.

مشهدی شریف معتقد است خودروسازان باید حداقل به ازای هر دستگاه خودروی تولیدی ۳ درصد پرداخت کنند تا بتوان از مسیر منابع جمع شده دارندگان خودروهای فرسوده را تشویق کرد تا خودروی در اختیار خود را واگذار کنند.

رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو تاکید می کند خودروسازان این مبلغ را از مصرف کنندگان دریافت می کند بنابراین هزینه ای به آنها تحمیل نخواهد شد.

با توجه به اظهارات مشهدی شریف مشخص نیست مبنای سخنان قالیباف چیست و چگونه وزارت صمت ادعا می کند درصد ۱٫۵ درصد به ازای هر دستگاه خودروی نو از سوی انجمن مراکز اسقاط پیشنهاد شده است.

به رغم اظهارات رییس انجمن مراکز اسقاط خودروی کشوردرباره درصد مورد نظر این انجمن به ازای هر دستگاه محصول تولیدی شرکت های خودروساز باز هم سخنگوی دولت گله مندی این انجمن را تعجب برانگیز می خواند و می گوید انجمن مراکز اسقاط در تمامی جلسات حضور داشته و با نظر مثبت این انجمن کار پیش رفته است. بنابراین این گلایه و انتقاد جای تعجب دارد. ضمن اینکه تبدیل یک به ۱.۵ درصد برای واریز خودروسازان از مبلغ خودروی تولیدی، از پیشنهادهای خود انجمن اسقاط بوده است.