فردا جلسه فوق العاده شورای عالی بورس برگزار می شود که مرجع تصمیم گیر در مورد عرضه خودرو در بورس کالا است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس، سهامداران باید توجه کنند که طبق نامه قبلی وزیر اقتصاد، مرجع تصمیم‌گیر در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا، شورای عالی بورس بوده و فرآیند عرضه و پذیرش خودروهای جدید نیز تابع تصمیمات شورای عالی بورس خواهد بود.

از این رو هر گونه درخواستی از سوی سایر نهادها در جلسه این شورا بررسی می شود که آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد فردا جلسه فوق العاده شورای عالی بورس در همین زمینه برگزار خواهد شد.

در این بین وزیر اقتصاد نیز در حاشیه آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران در پاسخ به خبرنگاران گفت: مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده شده است؛ در این خصوص شورای عالی بورس تصمیم خواهد گرفت. نامه شورای رقابت در شورای عالی بورس مطرح و در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد. همچنین با شورای رقابت هم صحبت شده تا تعارض تصمیمات ایجاد نشود.