به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس، هفته گذشته، سهامداران وضعیتی را و در این بازه تمامی سبدهای پیشنهادی شرکت‌ها به طور میانگین بازدهی مثبت را به ثبت رسانده بودند. در هفته گذشته سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان «سرمایه و دانش» در میان ۸ سبد بیشترین رشد را از آن خود کرد […]

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس، هفته گذشته، سهامداران وضعیتی را و در این بازه تمامی سبدهای پیشنهادی شرکت‌ها به طور میانگین بازدهی مثبت را به ثبت رسانده بودند.

در هفته گذشته سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان «سرمایه و دانش» در میان ۸ سبد بیشترین رشد را از آن خود کرد و توانست صدر جدول را از آن خود کند. این مجموعه ۶ نماد نوری، فملی، شپنا برای میان‌مدت و شستا، دارایکم و تاصیکو برای بلندمدت به سهامداران معرفی کرد.

سهام‌های پیشنهادی که توسط شرکت‌ها توصیه شده بود، در هفته گذشته برای سهامداران به کام سهامداران شد و سبد پیشنهادی سبدگردان سرمایه و دانش، به طور میانگین ۰.۷۷ درصد رشد داشته بود. در سبد پیشنهادی “سرمایه و دانش” بیشترین بازدهی متعلق به نماد شستا با ۳.۴۶ درصد رشد و کمترین بازدهی مربوط به نماد نوری با ۳.۳ درصد افت به ثبت رسیده بود.

رقابت سخت و کسب جایگاه دوم

شرکت سبدگردان “هدف” در این هفته در رقابتی سخت، پس از سبد پیشنهادی “سرمایه و دانش” بیشترین بازدهی را از آن خود کند. شرکت سبدگردان “هدف” در مجموع ۵ نماد دی و فملی را برای میان‌مدت و خودرو، غچین و وبملت را برای بلندمدت پیشنهاد کرد. میانگین بازدهی سهام‌های سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان “هدف” ۰.۴۵ درصد ریزش، برآورد شده است.

در این میان، نماد “فملی” که در سبد پیشنهادی “وبملت” به عنوان یک سهم برای بلندمدت معرفی شده، توانسته است به اندازه ۴.۱۴ درصد رشد، بیشترین رشد را در این سبد پیشنهادی را به ثبت برساند و در این سبد سهم دی کمترین میزان رشد را ثبت کرد و ۳.۵۹ درصد منفی را به ثبت رساند.

عملکرد سایر سبدها

در هفته قبل سهام‌هایی که توسط شرکت سبدگردان “کاریزما” به سهامداران و معامله‌گران توصیه شدند به صورت میانگین ۰.۳۲ درصد بازدهی مثبت را به ثبت رساندند. در این میان وبملت، فغدیر، غبشهر، واتی، کوثر و پکرمان برای میان‌مدت، متال، ضمان، کهربا و و کاریس برای بلندمدت پیشنهاد شده بود.

از میان سهم‌های پیشنهادی این شرکت، وبملت که برای بلندمدت توصیه شده بود، بیشترین بازده یعنی ۴.۱۴ درصد در هفته گذشته به خود اختصاص داد و نماد “کهربا” نیز با ۳.۱ درصد افت، کمترین میزان بازدهی را از آن خود کرد.

همچنین سهم‌های سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان “داریک پاریس” در هفته گذشته به طور میانگین ۰.۲۱ درصد رشد را به ثبت رساند.

در این سبد پیشنهادی کمترین بازدهی به نماد قثابت با “۳.۹۷” درصد منفی و بیشترین بازدهی به نماد وبملت با ۴.۱۴ درصد رشد را به خود اختصاص دادند. سهام‌های پیشنهادی شرکت “فاینتک” رتبه چهارم بازدهی در میان سبدها از آن خود کرد.

براساس این گزارش، سهم‌هایی که توسط شرکت سبدگردان “ویستا” به سهامداران و معامله‌گران در هفته گذشته توصیه شد، در جایگاه پنجم قرار گرفتند و به طور میانگین ۰.۱۵ درصد رشد داشتند.

در هفته گذشته در سبد پیشنهادی سبدگردان ویستا، نماد “اردستان” که برای بلندمدت توصیه شد، در میان سهم‌های پیشنهادی بیشترین بازدهی را از آن خود کرد و توانست ۴.۲۰ درصد سود را به ثبت برساند. در این میان “ثامید” که برای میان‌مدت به معامله‌گران پیشنهاد شده بود، ناکام ماند و در هفته گذشته ۳.۰۲ درصد ریزش را تجربه کرد.

از سوی دیگر سبد پیشنهادی سبدگردان “تصمیم” در این هفته ۰.۰۷ درصد بازدهی مثبت را به ثبت برساند و جایگاه ششم را به خود اختصاص داد. شکام در این سبد پیشنهادی بیشترین بازدهی را داشت و ۲.۹۵ درصد به سهامداران سود داد اما نماد “دکوثر” کمترین بازدهی یعنی ۶.۳۹ درصد افت را به ثبت رساند.

براساس این گزارش، سبد پیشنهادی شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری “ارزش پرداز آریان”، جایگاه خوبی را نتوانست بدست آورد و به صورت میانگین ۰.۲۹ درصد بازدهی منفی داشت. در این مجموعه نمادهای سیمرغ، سهگمت و کپارس برای میان‌مدت، فغذیر، صندوق طلا و خدیزال برای بلندمدت به سهامداران پیشنهاد شده بودند. نماد “سهگمت” در این سبد پیشنهادی بیشترین رشد را تجربه کرد و توانست ۳.۱۳ درصد رشد برای سهامداران به ارمغان بیاورد، اما نماد “سیمرغ” در این سبد ناکام ماند و در همین مدت ۳.۳۷ درصد افت را تجربه داشت.

جایگاه آخر به «سورین» رسید

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان سرمایه و دانش، جایگاه آخر را در این هفته به خود اختصاص داد و متاسفانه کمترین میزان بازدهی را در هفته گذشته، به نام “سورین” ثبت شد و شاهد افت ۰.۷۱ درصدی سبد پیشنهادی این سبدگردان بودیم. کوثر، ومعادن و کاما و کاما برای میان‌مدت، حسینا، شپنا و طلا برای بلندمدت به سهامداران پیشنهاد شده بودند. نماد کوثر، ۲.۸۰ درصد بیشترین رشد را به ثبت رساند و کمترین رشد به نماد کاما تعلق گرفت که ۶.۳۵ درصد افت کرد.