دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹
  • کیفیت خدمات ما ادامه خواهد داشت ۲۱ شهر ۱۳۹۹

    مدیر عامل نمایندگی سایپا شیرعلی نیا
    کیفیت خدمات ما ادامه خواهد داشت

    مدیرعامل نمایندگی سایپا شیرعلی نیا می گوید کیفیت ارائه خدمات این مجموعه به شهروندان ادامه خواهد داشت.

گفتگو با مهندس علیرضا شیرعلی نیا ۳۰ فرو ۱۳۹۹

گفتگو با مهندس علیرضا شیرعلی نیا

گفتگویی پیرامون مسائل مربوط به بازار خودرو ومشکلات پیش روی آن در سال آینده، با مهندس علیرضا شیرعلی نیا