2019 سپتامبر
نمایندگی شیرعلی نیا نماینده برتر خدمات پس از فروش کشور شد 17 سپتامبر 2019

نمایندگی شیرعلی نیا نماینده برتر خدمات پس از فروش کشور شد

نمایندگی شیرعلی نیا طی این سالها توانسته به واسطه خدمات با کیفتی که ارائه داده، به عنوان یکی از بهترین نمایندگی های سایپا در تهران نامی بر سر زبانها بیاندازد.