بعد از پایان معاملات امروز سیزده نماد معاملات مشکوک داشتند.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس ـ زهرا رشوند؛ در جریان معاملات امروز بازار سرمایه و طبق بررسی‌های صدای بورس، نمادهای معاملاتی فلوله، قثابت، کتوکا و حآفرین حجم مشکوک داشتند. همچنین نمادهای معاملاتی وثنو، وسالت، وپسا، خفناور، لکما، شپلی، وسدید، وهنر و خصدرا که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند، حجم مشکوک داشتند.

نماد فلوله در گروه فلزات اساسی، نماد قثابت در گروه قند و شکر، نماد کتوکا در گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی و نماد حآفرین در گروه حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات قرار دارند.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱

همچنین نماد وثنو در گروه سرمایه‌گذاری‌ها، نماد وسالت در گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نمادهای وپسا و خصدرا در گروه پیمانکاری صنعتی، نماد خفناور در گروه خودرو و ساخت قطعات، نماد لکما در گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی، نماد شپلی در گروه محصولات شیمیایی، نماد وسدید در گروه فلزات اساسی و نماد وهنر در گروه فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه هستند.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱

حجم مشکوک به این معنا که حجم خرید یا فروش سهام مورد اشاره از روند عادی متفاوت بوده است.