یک مقام مسئول، در مورد خودرو‌های رسوبی گمرک، گفت: بیشتر خودرو‌های باقی مانده در گمرکات کشور، موانعی از جنس احکام قضایی دارند و بنابراین، توقیف شده‌اند.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، سهیل معمار باشی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت، درباره خودرو‌های رسوبی گمرک و ارتباط وزارت صمت با ترخیص نشدن آن‌ها گفت: در خصوص خودرو‌های مانده در گمرکات که تا کنون امکان ترخیص نداشتند، سه نکته وجود دارد. برخی از این خودرو‌ها یا تولید کشور آمریکا هستند و یا با سفارش کشور آمریکا تولید شده‌اند و به همین دلیل امکان ترخیص و ورود به کشور را ندارند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با تاکید بر این که وزارت صمت برای ترخیص این خودروها با سازمان استاندارد همکاری داشت، گفت: برخی از این خودروها مدت‌هاست که در گمرکات متوقف شده‌اند و امکان شماره گذاری و تایید استاندارد آن‌ها وجود ندارد، اما با توجه به نظر مسائل سازمان استاندارد از گواهی تدبیر به جای گواهی تایید استفاده شود تا این خودرو‌ها اجازه ترخیص بگیرند. در این شرایط وزارت صمت هم موافقت خود را اعلام کرد تا امکان ترخیص برخی از آن‌ها فراهم شود.

لزوم صدور احکام آزادسازی برای خودرو‌های رسوبی گمرک

معمار باشی علت اصلی ترخیص نشدن خودرو‌های رسوبی گمرک را مشکلات قضایی دانست و تصریح کرد: اغلب خودرو‌های باقی مانده موانعی از جنس احکام قضایی دارند و توقیف شده‌اند پس باید حکم قضایی برای آزادسازی این خودرو‌ها صادر شود تا امکان ترخیص این خودرو‌ها مهیا باشد.

او درباره اقدامات وزارت صمت برای تسریع این فرآیند و ارتباط خودروهای باقی‌مانده به دفتر خودرو گفت: موضوعی وجود نداشته که مرتبط به وزارت صمت باشد و اقدامی از طرف این وزارتخانه برای حل آن انجام نشده باشد. هر موضوعی برای تسهیل ترخیص خودرو‌های رسوبی گمرک وجود داشته وزارت با آن موافقت کرده و همراهی لازم را داشته است.